عمومی

آبی و قرمز ندارد؛این پیشکسوتان حرمت دارند

هیچ کاری در دست وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و … نداریم فیلمی که پشت سر استقلالی ها پشت بسته آزادی منتشر شد تلخ بود.

یکی از بچه ها گفت: «ولی من مثل رضا حسن زاده، حسن اشجری، علی چینی، بابازاده و محمد نوری را نمی شناسم.» گفتم بله، سال هایی است که می شود اصلاً فوتبال بازی نکرد. یکی از آنها از دورترین نقاط ایران به تهران نیرو فرستاده است و فقط یک قانون را اجرا می کند: “کسی وارد نشود!” این را کنار بگذاریم، سوال اینجاست که چرا هرگز این اتفاق در فوتبال ایران رخ نمی دهد؟ اینکه در هر مسابقه ای اگر هماهنگی لازم صورت نگیرد، حداقل چند برگه رای به نامزدها داده شود تا بدون هیچ مشکلی، بدون توهین و بی احترامی به ورزشگاه و ورزشگاه، این کار را انجام دهند، فایده ای ندارد. تیم در حال تماشای نمایش است.

به گفته فوتبالی ها، نام خیلی به خاطر بغضی که به او شده، منفور نیست، اما حالا این تیم از تماشای آن محروم شده است، آنها وارد سالن شدند و فعلاً مجوز ورود دریافت نکردند! آقای فتاحی چرا غیر از برادرت هستی، خودت که مسئول کمیته مسابقات لیگ برتر هستی و با شرایط آشنا هستی لابد باید همه چیز را به من بدهی، انسان هایی هستند که همیشه احترام و تشویق کرده اند. یک ورزشگاه عالی

251 251