عمومی

آخرین حلقه حکمای مکتب فلسفی تهران

رحلت عالم ربانی و حکیم آیت الله سید رضی شیرازی (ره) موجب تأثر و اندوه عمیق علاقه مندان به خرد و اندیشه و عموم علاقه مندان به درگذشتگان به ویژه جامعه علمی کشور شده است.

مرحوم سعید آخرین حلقه باقی مانده از علما و فقهای مکتب کلامی و فلسفی تهران بود که بی شک تکرار نمی شود.

سازمان آثار و مفاخر فرهنگی مفتخر است در سال 1395 که با حضور جمع کثیری از اهالی علم و فرهنگ برگزار شد، مقام علمی و فرهنگی این دانشمند ممتاز را ارج نهاد.

درگذشت این فقیه و فیلسوف اخلاقی را به بازماندگان درگاه مقدس، سمینارها و بیت مکرم آن حضرت ولیعصر (عج) تسلیت و تسلیت عرض می نمایم.

*رئیس شورای شئونات و امور فرهنگی