عمومی

آقای شهردار کاملا اشتباه می کنید

طبقه اول عادت است، اصل خبر را نباید بدون املا یا متن صحیح به خداوند عرضه کرد، در اینجا:

زاکانی: یک میلیون خانه برای تهرانی ها داریم

در سال 1395 که به نمایندگی از دانشجویان و غیرسیاسی ها نیز کاندیدای شهرداری تهران بودم، پس از رد این کاندیداتوری، یادداشتی با عنوان «هدیه پست جدیدشان» برای شهردار آینده تهران نوشتم. این سایت و توصیه های جدی به آنها به شرح زیر است:

یادداشت اول را اینجا بخوانید

و

یادداشت دوم را اینجا بخوانید

و اخیراً در سال 1400 در انتخاب شهردار موارد جدیدی را در 40 توصیه ذکر کردم:

تبصره 3 را اینجا بخوانید

متاسفم که حداقل شهردار محترم تهران به هیچ بحث جدی، اصولی و منطقی از منظر شهرسازی و توسعه پایدار تهران که خطرناک ترین شهر جهان از منظر شهر تهران نامیده می شود اهمیتی نمی دهد. زلزله!

در مقاله خود با عنوان «توصیه به شهردار آینده» آقای زاکانی به صراحت اشاره کردم که تهران بسیار بزرگتر از آن چیزی است که باید باشد و تنها راه ممکن برای نجات آن کوچک کردن آن است نه ساخت و ساز بیشتر. مسکن و جاذبه های شهری برای مهاجرت بیشتر به آن!

در ایران و جهان چند بار باید به یک بحث اشاره کرد؟

ក្រង្រ្រ្រ្រ្រ چند نفر از این افراد قادر به خرید این سازه ها خواهند بود! اگر در ارزانی مسكان نادیدند هلا با این کیں ها کو که کے !؟

آیا این موضوع برای برخی افراد سودآور است اما برای تهران کشنده نیست؟ آیا این موضوع باعث مهاجرت بیشتر مردم از شهرهای با توان مالی بالاتر به تهران نمی شود؟ چرا می خواهیم تهران را خراب کنیم؟ در بحران مدیریت تهران فلج شدیم، در کلانشهر آبادان گرفتار شدیم و در تمام زلزله های ریز و درشت به کما رفتیم! 1 میلیون مسکن جدید یعنی بین 4000000 تا 6000000 میلیون نفر تازه وارد شهر تهران حتی بیشتر! فکر نکنید در تمدن تهران اشتباهات تاریخی رخ خواهد داد

صلح

*مؤسسه مهندسی سازه، مدیریت زلزله و بحران، بنیانگذار مقاومت در برابر زلزله و مدیریت بحران در ایران

65