عمومی

آیا رئیس جمهور این 16میلیون نفر را جدی می گیرد؟

اول: در 28 خرداد 1400 رای آقای رئیسی حدود 18 میلیون بود که 5.6 میلیون رای کمتر از 23.6 میلیون رای حسن روحانی در سال 96 است. اگر آرای آقایان رضایی و قاضی زاده هاشمی (در مجموع 5 میلیون و 400 هزار) به عنوان کاندیدای پوششی را به این عدد اضافه کنیم، به 23.4 میلیون می رسد. یعنی 200 هزار رای کمتر از حسن روحانی در سال 96

دوم: در انتخابات 1400 حدود 28.9 میلیون نفر شرکت کردند اما در انتخابات 96 این تعداد به 41.3 میلیون نفر رسید. مقایسه این دو رقم نشان می دهد که 11.4 میلیون شهروند که چهار سال پیش پای صندوق های رای رفتند از انتخابات ناراضی بودند.

سوم: در سال 1396 حدود یک میلیون و 200 هزار رأی باطل و سفید وجود داشت که در انتخابات 1400 با افزایش 2 میلیون و 500 هزار رأی به 3 میلیون و 700 هزار رأی رسید.

چهارم: اگر آرای 11.4 میلیون نفری که در انتخابات 1400 شرکت نکرده اند (نسبت به انتخابات 96) و اختلاف تعداد آرای باطل در دو انتخابات اخیر (یعنی 2.5 میلیون) و 2.4 میلیون رای را اضافه کنیم. 16.3 میلیون از آقای عبدالناصر همتی خاطرنشان می شود که فاصله آقای رئیسی با 18 میلیون رای ایشان حداکثر 1.7 میلیون است.

پنجم: اشتباه حسن روحانی این بود که در سال 96 با وجود اینکه 5 میلیون و 800 هزار رای بیشتر از رئیس جمهور داشت، توجه چندانی به گروه رقیب نداشت و رقیب را دست کم گرفت. ناکارآمدی دولت او علت بیشتری داشت.

نتیجه:

*ابراهیم رئیسی اکنون رقیبی به نام حسن روحانی دارد، نه با اختلاف 5 میلیون و 800 هزار رای، اما رقبای او 16 میلیون و 300 هزار ایرانی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری ایران به او رای ندادند یا از رای ممتنع خودداری کردند. . با این حال رئیسی بسیار خوش شانس است زیرا تقریباً همه ارکان قدرت (البته نه با حمایت مردم) از اوین حمایت کامل می کنند و خبری از درگیری و بازی با قوه مجریه نیست. بنابراین باید توقعات دولت آنها را چند برابر کنیم که عامل بزرگی است.

اکنون در همین شرایط، آقای رئیسی با این سوال مواجه است که رقیب خود (16.3 میلیون ایرانی) چگونه است. آیا او نیز مانند برخی #اصول‌گرایان بر این باور است که چشمانشان کور است که به او رای نداده‌اند یا رای ندادن نتیجه ناتوانی و بدبختی آنهاست؟ یا طبق ادبیات برخی دوستان این افراد ضد انقلاب و غرب گرا و شیفته دشمنان و … هستند؟

به گفته رئیس جمهور، آیا این 16 میلیون و 300 هزار ایرانی با بقیه هموطنان خود برابری می کنند یا به دلیل اینکه در انتخابات شرکت نکرده و به آقای رئیسی رای نداده اند، شهروندان درجه دو هستند که شایسته خشونت و طعنه و نفرین هستند؟

اگر ایرانی هستند و حق حیات دارند، آیا رئیس جمهور به دخالت سیاسی-اجتماعی آنها فکر می کند؟

* به نظر می رسد اگر مشارکت این جمعیت مهم تلقی نشود، تعداد برندگان انتخابات 1404 می تواند سریعتر از 1400 افزایش یابد. آیا این موضوع برای رئیس جمهور سیزدهم مهم است یا معتقد است 18 میلیون فعلی (با فرض نه تنها کاهش، بلکه افزایش درصدی) برای اعمال قدرت کافی است؟

* هر پاسخی به این پرسش ها مقدمه ای بر نظریه سیاست محلی در آغاز قرن جدید است.

1717