بین المللی

ابر رادیواکتیو بر سر اروپا

در یکی از مقالات که در اسفند ۱۴۰۰ تحت عنوان “اشغال چرنوبیل و مدیریت درست بحران توسط روسیه” بشرح اصل خبر در زیر به مواردی کلیدی اشاره کردم: 

اشغال چرنوبیل و مدیریت درست بحران توسط روسیه!

شاید بحث های آن مقاله در روزهای اولیه جنگ، برای خیلی از تحلیگران سیاسی و منطقه ای خیلی زود و غیر قابل جذب بود ! (البته هنر علم مدیریت بحران در همین است که قبل از بروز فاجعه مسائل دیده شوند نه بعد از موج بحران !) اما امروز با خبر زیر کاملا جنبه های مدیریتی و بخصوص مدیریت بحران جنگ از نگاه روسیه روشنتر می باشد:

ابر رادیواکتیوی از اوکراین به سمت اروپا می‌رود

 «نیکولای پاتروشف» دبیر شورای امنیت روسیه گفت انهدام یک انبار مهمات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده اعطایی از سوی غرب به اوکراین منجر به ایجاد ابر رادیواکتیوی شده که در حال حرکت به سمت غرب اروپا است.

در مقاله یاد شده در مقدمه، با تصاویر به الگوی های جهانی بادها و مسیر حرکت بادهای حاکم بسمت اروپا از اوکراین و حمل تشعشات اتمی توسط این پدیده طبیعی و تهدید اروپا و بهره گیری روسیه از این ابزار در صورت کوتاه نیامدن اروپا اشاره کرده بودم. البته در برخی فصول این بادها احتمال آلودگی گوشه هایی از کشور ما را هم دارد. نا گفته نماند که اروپا بخصوص اروپای شمالی بعد از قریب به ۴۰ سال از فاجعه چرنوبیل هنوز گرفتار تبعات ناخواسته آن می باشد. یک حمله تصادفی، یک انفجار ناخواسته و یک ابر بدخیم می تواند تا سالها کشور ما را هم درگیر نماید! 

در خاتمه، ابتدا توصیه جدی برای مرور مقاله دو سال پیش خود دارم و همچنین امیدوارم با خاتمه جنگ و یا حداقل با خاتمه بازی با مواد رادیواکتیو در منطقه، هر چه سریعتر به اتفاقات غیر قابل بیان و غیر قابل جبران در پهنه های انسانی توجه ویژه مبذول گردد. 

۳۱۱۳۱۱