تندرستی و نشاط

ابعاد مذاکرات وین مورد توجه ویژه سلطان عمان بود

ترابون مجازی وزیر فیلینه از دیدار با سلطان امان;

وزیر امور خارجه کیشورمان گفت: عمان علاوه بر تلاش برای اجماع در وین، یکی از مراکز انتقال و انتقال دارایی از ایران به سایر بانک ها است.

خبرگزاری آنا به روحت کروه جهان، حسین امیرعبداللهیان در حساب کاربری خود با سلطان عمان نوشت، روابط بین خانواده و دوستان وی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مدر عرض المزيد و ستوستوة العربية، باحرييني، يمن، امصر و وكرينا گفتوغو شد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ابعاد مذاکرات در وین مورد توجه خاص سلطان بوده است، تاکید کرد: عمان علاوه بر تلاش برای اجماع در وین، یکی از مراکز انتقال و انتقال دارایی ها از کشور است. ایران به بانک های دیگر.»

به گزارش آنا، حسین امیرعبداللهیان پیام کتبی به رئیس جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد که حاوی دعوت نامه رسمی سلطان عمان برای سفر به کیشورمان بود.

پایان پیام/