اجتماعی

ادامه همکاری ستادهای مدیریت بحران مناطق در طرح واکسیناسیون کرونا

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت حوادث غیرمترقبه تهران بر همکاری و پشتیبانی کامل ستاد مدیریت اضطراری مناطق 22 گانه در اجرای هرچه بهتر طرح واکسیناسیون کرونا تأکید کرد.

به گزارش ماه نیوز ، در جلسه دوره ای دبیران دبیران ستاد مدیریت اضطراری مناطق ، رضا کرمی محمدی از آنها خواست تا با هماهنگی با ستاد ملی تاجگذاری و بحران تهران از اجرای طرح واکسیناسیون تاج همکاری و پشتیبانی کامل داشته باشند. سازمان مدیریت

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت حوادث غیرمترقبه تهران گفت: یکی از وظایف پایگاه پشتیبانی مدیریت اضطراری تأمین دوام و امکان راه اندازی خانه های ایمنی و همچنین ذخیره سازی تجهیزات نجات سبک ، ایجاد فضای مناسب برای کارشناسان منطقه و مراکز پایداری است. و سازمانهای امدادی را در پایگاه تأسیس کرد.

کرمی محمدی در ادامه درباره لزوم مشارکت جدی دبیران منطقه ، اجرای جدی و منظم برنامه خالص ، یعنی تعمیر و نگهداری و تعمیر تجهیزات نجات در سطح پایه و مدیریت سیستم مدیریت بلایا همراه با جلسات صحبت کرد. تأکید بر مشارکت شهروندان عضو گروههای داوطلب در واکنش اضطراری محله (پایداری) با استفاده از شورای مشورتی پایداری بود.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم برخی از استانهای تهران به عنوان واحدهای پشتیبانی کلیدی در امداد رسانی در مواقع بحرانی ، افزود: برای هر استان ، این مکان محلی برای ذخیره منابع و محلی برای دیدار گروه های مبارزات در نظر گرفته شده است. محل.

انتهای پیام