ارائه خدمات غیرحضوری به ۳ هزار دانشجوی خارجی/ ۳ بخش اصلی سامانه «مدبر» کدامند؟

داوود بهراپور در گفتگو با خبرنگار گروه دستیاری خبری آنا در مشهد از سمانه مدبیر (مدیریت دانشگاه بین المللی دانشجویان رضوی) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: و افغانستان.

وی تصریح کرد: توجه به لزوم ارائه خدمات غیرحضوری به دانشجویان خارجی و با هدف افزایش رضایتمندی، شفافیت و تسهیل در پیگیری آینده، همان «مستر متفکر» به توصیه اداره بین الملل و امور غیر -دانشجویان ایرانی از طریق مدیریت کلیه فناوری اطلاعات و ارتباطات این واحد هدایت شد.

۳ استاد تجهیزات اصلی کیست؟

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افزود: این تجهیزات از سه بخش اصلی میز خدمت، میز خدمات حرفه ای و مدیریت مرکزی تشکیل شده است که بر اساس راهنمایی دانشجویان مهم غیرایرانی از جمله ویزا است. تحصیلات تکمیلی، تمدید ویزا، خروج، عقب نشینی و … و همچنین کشف و اقدام یک طرفه و غایب ضروری است.

چه کسی به دانشجویان خارجی خدمات غیرحضوری ارائه می دهد؟

در این گزارش توضیح داده شده است که بخش اندیشیده شده ای در اداره مشهد برای بررسی، تایید یا رد درخواست های دانشجویان توسط کارشناسان بین المللی و امور بین الملل دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد وجود دارد.

امکان استخراج گزارشات مختلف

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد امکان استخراج گزارش های مختلف برای سازمان مرکزی، وزارت امور خارجه و … سایر تخصص ها را دارد.واحد دانشگاهی شامل خوابگاه و سلف سرویس، تجهیزات و عفاف، اطلاعات کتابخانه و کارکنان حضور و غیاب، به روز و تکمیل شده است.

بهره پور افزود: اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در زمینه توسعه شبکه و سخت افزار نرم افزارهای سخت افزاری و توسعه تجهیزات و کارکنان به منظور تحقیق و توسعه مصوبات مختلف انجام شده است.

انتهای پیام/ 2/1