ارایه پیش نویس لایحه «نحوه واگذاری اراضی واقع در سکونتگاه های غیررسمی» به دولت

وزارت راه و شهرسازی پیش نویس لایحه «نحوه واگذاری زمین در سکونتگاه های غیررسمی» را با امکان برنامه ریزی و تعیین مالکیت شهرک های غیررسمی و سازه های ناسالم برای بررسی به دولت ارائه و تصویب کرده است.

به گزارش ماه نیوز ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر کابینه ، رشد نابرابر جمعیت و مهاجرت از روستاها و افزایش قیمت زمین و عوامل مشابه باعث تصرف و تصرف اراضی دولتی و نهادهای عمومی شده است. سکونتگاه های غیر رسمی ، به ویژه در محدوده شهر.

اگرچه قوانین مختلفی در سازمان آنها تصویب شده است ، اما عدم تعیین مالکیت منطقه ، هرگونه برنامه ریزی یا ارائه خدمات عمومی برای سازماندهی آنها باعث ایجاد مشکلاتی شده است و از آنجا که اشغالگران این سرزمین ها در گروه های ضعیف و کم درآمد هستند ، در عمل آنها تمایلی به خرید زمین با قیمت های فعلی ندارند.

بر این اساس ، وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی کرد تا سرنشینان را برای خروج از وضعیت ناسالم شهرک های غیررسمی و تسهیل جابجایی ساکنان برای خرید منطقه و تعیین مالکیت و تعیین امکان سنجی برنامه ریزی کند.

این پیشنهاد در حال بررسی و تصمیم گیری در کمیسیون لوایح دولتی است.

انتهای پیام