عمومی

ارتقای ۴۸ درصدی سهم اشتغال شهرستان نیر در سال جاری – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار، به لوگر آنلاین، مهدی پورجام صبحی شنبه در راجلسا کارگوه احقان شهرستان نیر وی با بیان لزوم توجه به توسعه اشتغال در شهرستان و تلاش برای جلوگیری از مهاجرت نیروی کار، تاکید کرد و اظهار داشت: در پی اجرای تعهد اشتغال در سال 1401 و در راستای برگزاری جلسات مستمر هفتگی با با تمرکز اشتغال، میزان اشتغال به دست آمده برای این شهرستان افزایش یافت.

وی گفت: از سهم 870 نفری در سال 1401 از 18.4 درصد در اسفندماه به 47.8 درصد در نیمه اول شهریور ماه رسیده است و رتبه شهرستان در بحث اشتغال از نهم به دوم در سال 96 ارتقا یافته است. استان

معاون فرماندار شهرستان نیر کرد کرد: با توجه به علیوی متریس ایکھہ در شرستان، ازم جدی مفاصلان. نیر बरय तथा वाष सहमीय सहमीय अक؟

پورجام وی اشتغال را شاخص اساسی توسعه و پیشرفت جوامع دانست و افزود: اشتغال پایدار با ارتقای سطح رفاه، آسایش و ارزش افزوده جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید در بحث های اقتصادی در اولویت قرار گیرد.