ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته بازی متفاوت است

طبق این گزارش شفافوی در یک پست اینستاگرامی نوشت: “بانک مرکزی و سیاست پولی و نرخ ارز در شرایط عادی پیچیده هستند ، اما این بدان معنا نیست که بانک مرکزی کارهایی را که انجام می دهد انجام نمی دهد و من همیشه سعی کرده ام که این کار را انجام دهم.” در نوشته شده است. راستش ، سیاست ها را برای عزیزان توضیح دهید تا اشتباه واقعی انتظارات به حداقل برسد. این بخشی از کار من است.

1. از نظر رشد پول نقد ، با این حال ، در سیاست جدید پولی ، کانال انتقال سیاست پولی حجم پول نقد نیست ، اما در هر صورت ، من دوباره به شما یادآوری می کنم که خریدهای ارزی به طور کلی از جمله منابع ، نقدینگی را از اوایل سال جاری تا اواسط ژوئن افزایش می دهد. کرونا ، و یک متولی دولت ، به 2.6 درصد رسید. اگر در یک مورد بسیار بدبینانه تا پایان سال روند مشابهی داشته باشد (که خیلی محتمل نیست) ، نرخ رشد بحران پایین تر از رشد سال گذشته است و با همان هدف تورم مطابقت دارد. نادیده گرفتن برخی از اطلاعات واقعی نباید به عنوان بهانه ای برای برهم زدن ذهن و اعتصاب ناپایداری مورد استفاده قرار گیرد.

2. دلایل نوسان ارز را توضیح دادم. به طور طبیعی ، در چنین دوره هایی که شوک های کوتاه مدت در اقتصاد تجربه می کنیم ، بدون داشتن بانک مرکزی متعهد و عدم آگاهی ، منابع خود را در بازار “سیل” می کند. بانک مرکزی مطمئناً با نوسانات سوداگرانه مقابله خواهد کرد و روند در طی سه روز گذشته نشان داده است که بازاریابی قوی در بازار از بروز هرگونه نوسانات و آشفتگی ها جلوگیری می کند. ذینفعان می دانند که پول بارانی با برخورد با جریانهای سوداگرانه فرق می کند. آخرین انگیزه موقت و در حال گذار است و بانک مرکزی بدون هیچگونه محرکی چشم بر سرعت بازار ارز می زند و مانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات بازار را به سمت تعادل سوق می دهد.