اجتماعی

از ارائه ۱۰ تجربه مشارکت مردم در اداره شهر تا الزام گزارش ماهانه به شهردار تهران

ریس مرکز منزل نوسازی و تعالک عدیری شهرداری تهران گفت: کارگاه های آموزشی و گفتگو با هدف تبادل ایده و تجربیات ارزشمند در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت شهری برگزار می شود.

محمدعلی الفتپور در گفتگو با ماه نیوز، وی درباره رویداد مشارکت مردمی در مدیریت شهری که فردا پنجشنبه برگزار می شود، گفت: برای اولین بار در شهر تهران بحث های آموزشی را با رویکردهای جدید انجام می دهیم.

وی ادامه داد: در رویداد «مدیریت مردمی برای مدیریت شهری» از 12 گروه با تجربه موفق در حوزه مدیریت مردمی دعوت کردیم تا روند پیشرفت پروژه را بر اساس مشارکت با مردم تشریح کنند. برخی از این گروه ها پیش از این در حوزه مدیریت شهری فعال بودند و برخی نیز وارد فعالیت هایی شده اند که قابلیت اعمال و تعمیم به مسائل حاکم بر شهر را دارد.

الفتپور بیان کرد: رهبری در سال های اخیر بارها بر اهمیت مردم سازی و مشارکت مردم در پیشبرد حاکمیت تاکید کرده اند. از سوی دیگر دولت آقای عبودیان را نیز به عنوان دستیار ویژه این حوزه برای حضور در این مراسم معرفی کرده است.

محتوای رویداد عمومی است. از سیاست گذاری تا ارائه تجربیات

وی درباره جزئیات برگزاری این رویداد گفت: فردا پنجشنبه پنل سیاسی و مدیریتی با حضور شهردار تهران و مدیران ارشد شهری اعم از معاونان شهردار، مدیران سازمان ها، شرکت ها، مدیران کل و متخصصان این امر خواهیم داشت. حوزه. در این جلسه جزئیاتی در مورد لزوم توسعه عمومی، استفاده از ظرفیت های مردمی در حل مشکلات شهر، تاریخچه و نحوه سیاست گذاری و چالش هایی که برای اجرای توسعه عمومی وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الفتپور افزود: پس از قسمت مذکور به سراغ انتقال تجربیات گروه های موفق می رویم و مدیریت شهری را از مدیریت غیر شهری جدا کرده ایم تا تجربیات را بیان کنیم. در این بخش 10 ارائه 10 دقیقه ای از تجارب موفق حکمرانی با مشارکت مردم ارائه می شود. همچنین ارائه دیگری در مورد تامین مالی هوشمند و فناوری های تامین مالی جمعی ارائه خواهیم کرد.

ریس مرکز منزل نوسازی و تعالی عدیره شهرداری تهران گفت: در مقوله جماسپاری، یکی از روش‌ها، تصدیق از لیسلمی‌هاست. برای تحقق این مهم، وظایف لایه های حاکمیتی به حکومت مردم سپرده شده است.

جزئیات بخش دولتی در مدیریت شهری

الفتپور با اشاره به 5 حوزه در نظر گرفته شده برای مدیریت و حکمرانی عمومی در شهرداری تهران ادامه داد: اولین بخش توسعه عمومی «کشف مشکل» است که از مردم برای شناسایی مشکلات شهر بر اساس بازخورد مردم و نیازهای محلی و منطقه ای استفاده می کنیم. .

وی افزود: حوزه دوم شامل «سیاست گذاری، راهکارها و برنامه ریزی» است که در آن از مشارکت مردم، نخبگان توده ای و کارشناسان نیز استفاده می کنیم. من معتقدم مردم برای ارائه راه حل ها دقیق تر عمل می کنند و در بیشتر موارد عواقب سیاست ها را به خوبی تشخیص داده و هشدار می دهند.

الفتُــور رمضا داد: عرصه سوم، مشارکت مردم در «مسائل تراویج و تبیین» است. اگر در این بخش از الگوها استفاده کنیم، قطعا موفقیت های بیشتری را شاهد خواهیم بود. افراد می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. زیرا اتخاذ راه‌حل‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده از طریق رهبران جامعه و مردم امکان‌پذیر و مؤثر است.

वी गवेट: अरेना चार्म व विज्ञ समलई «अरा्म व विज्ञ समलै अराा در بخش اجرا، با وجود اینکه ظرفیت های گسترده ای برای همکاری با مردم وجود دارد، اما تاکنون فقط افراد در حوزه سرمایه گذاری را درگیر کرده ایم و تنها از آنها به عنوان الگوی مالی استفاده کرده ایم که این نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. معتقدم مشارکت بخش خصوصی و مردم در پروژه‌های شهری مطلوب نیست و در بخش اجرا به صورت محدود و با روش‌های همکاری نامطلوب از مردم استفاده می‌کنیم. 70 درصد پروژه ها در حوزه مشارکت مردمی و خصوصی است. زیرا یا گزینه مناسب برای همکاری انتخاب نشده و یا از توانمندی افراد به خوبی در فرآیند مشارکتی استفاده نشده است.

وی گفت: بهترین بازخورد در مورد کیفیت ارائه خدمات به شهروندان را می توان از خود مردم جویا شد. رضایت به تعامل و نظارت عمومی در سطح یک دستگاه و شماره تماس کافی نیست. اساسی ترین قسمت نظارت بر مردم در حوزه مدیریت شهری است. به عنوان مثال یکی از اقدامات خوب شهرداری این است که برای تمامی دارایی های شهر اعم از ناوگان حمل و نقل اعم از اتوبوس، مترو و حتی تجهیزات پارک کد و شناسه منحصر به فرد درج شود تا در صورت بروز مشکل. و افکار عمومی شهروندان می توانند با اسکن کد موجود مشکلات خود را بدون واسطه با شهرداری در میان بگذارند.

ارائه گزارش ماهانه اقدامات در حوزه تبلیغات

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهر تهران در پایان رویداد عمومی سازی در مدیریت شهری گفت: در اولین روز این رویداد که بحث و آموزش در دستور کار است، 7 نماینده از 7 نماینده دستیاران شهردار تهران در خصوص اقدامات و تجربیات و برنامه های قبلی ارائه کردند و در زمینه توسعه عمومی اقدام خواهند کرد. در روز دوم این رویداد که پنجشنبه 22 اسفندماه برگزار می شود، مستندسازی با حضور دستیاران تخصصی و بر اساس آموزش های مکتوب، کارگاه ها و جلسات انجام می شود. در این اسناد راهبردی، هر یک از شوراهای شهر تهران پیشنهادات و برنامه های آتی خود را به تفکیک در حوزه های پنج گانه ذکر شده ارائه می کنند. مرکز تحول و نوسازی اداری شهرداری گزارش پیشرفت کار هر یک از مددکاران را ماهانه دریافت و به شهردار تهران ارائه خواهد کرد.

پایان پیام