عمومی

از هر چه شبیه شما است بیزاریم

آنها یک عروسی مختلط گرفتند. آنها دوست شاه بودند، اما ما با امام… آنها اشراف بودند، اما ما ساده زندگی می کردیم، ما در شهر شمالی زندگی می کردیم، اما در شهر جنوبی زندگی می کردیم و مرزهایمان شفاف بود.

اما با گذشت زمان و افتادن پرده این و آن و افزایش علم و بصیرت و تجربه و شعور و آگاهی، از گذشته خود پشیمان نشدیم، بلکه از گذشته، ظاهر و ظاهر را به عنوان شرک رد کردیم. بیایید از کرده رانده و از آنگا منده حمید … انقدر از برکی مسجدی ها و حزب اللهی ها و نامز خوان ها و هایتی ها و زیر الصلاح ها; بدی، بدی، ریا، اختلاس، خشونت و سنگ اندازی را دیدیم. با عرض المزید بازی های بلید و اکتوری بلشت دکری شك کامید همید انها بالانشین و بنز سور شدود و ما هما بودیم بودیم و کار هم بود که کے کے اما برای قرار گرفتن در جبهه سعادت و صفا و صداقت و اخلاص و خدا و قرآن و رستگاری دوباره مرزبندی کنیم… دیگر مسجد و دسته و ریش و نماز و روضه و نماز و روزه و مرزهای ظاهری و نمایشی بین حق و باطل . .

فهمیدیم خون دل خوارج و ناقطین و مارقین… מגר מי שוד נאמ אלי רא אורד ו פארד אסטבדאד ראי و הודעמגי בוד؟ اما منظور از قرآن و نماز و دین چیست و آیا مال حرام می دهد؟ و هزار مجر می شود دیگر .. اما که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که که کی کی کی را می بینم. آرام آرام طاغوت جدید شکل گرٹ …با ظاهر فریبکار و در باطن منعطف و فاسد و گمراه و مست از مال و قدرت طبقات اجتماعی آرام آرام از دایره قدرت بیرون رانده شدند… منتقدان و مخالفان را به حاشیه رانده شدند.. .متملق و چاپلوس و ساکتین هر کند سرتاپا فسد تمل شدن و هذا قدر دیدند .

اگر این گروه کاری کند که از خشونت علیه مردم دفاع کند و به عقاید مردم احترام نگذارد و مردم را تحقیر کند، حتی اگر عبادت کنند، ما از آن کار متنفر خواهیم شد و سعی می کنیم شکل، سبک و سبک زندگی متفاوتی داشته باشیم. گذشته، ما از این شباهت منزجر شده بودیم. دنیای جدید را نه مانند ظالمان قدیم و نه شبیه ظالمان جدید باید ساخت… و نفاق و شرک و فساد و ظلم در همه مظاهر آن.

6565