اصلاح گازبهای تأسیاست گردشگری و کارگاه‌های صنایع‌دستی در بودجه

معاون گردشگری وزیر امور خارجه از مثبت بودن جلسه اصلاح تعرفه تاسیسات گاز و کارگاه های صنعتی در بودجه خبر داد.

به گزارش ماه نیوز، جامعه هتلداری کشور نسبت به افزایش اخیر قیمت حامل های انرژی، افزایش شش درصدی قیمت گاز و افزایش هزینه اقامت در هتل ها اعتراض دارند. بسیاری از صنایع دستی مرتبط با این انرژی در حال افزایش است.این محاسبه بر اساس نرخ «خدمات» که قبلاً به تصویب کمیسیون رسیده بود، یکشنبه شب (17 اسفند) در صحن اسلامی به تصویب رسید. مجلس مشورتی

وی همچنین به همدلی‌ها و کمک‌های بخش خصوصی گردان از جمله جامعه هتلداران، اقامتگاه‌های رونق و همچنین فعالان صنعت اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این گازها منحصر به فرد بودند.

معاون وزیر با اشاره به وزیر میراث، وزیر میراث، فرهنگ، صنعت و صنعت و کمیسیون حمایت گفت: مبنای تعرفه خدمات محاسبه می شود.

انتهای پیام