اجتماعی

اظهار نظر اولیه مدیرکل پزشکی قانونی: هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت مهسا امینی نیست

به روبوت خبر انلاین از کرکز کوه جدایی مدیرکل کوه جدای مدیرکل بهیں کونیی استان تهران، در گفت‌وگوی ایشتر این روزینزی را در بشوب کوه جدایه مدیرک امینی را کرد.

در این جمله ، فقط مواردی مانند سوابق پزشکی متوفی و ​​معاینه جسمی متوفی ذکر شده است.

مهدی فروزش در خصوص روند رسیدگی به پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و اینکه چرا جسد متوفی در مدت کوتاهی به خانواده اش تحویل داده شد و جسد چند روزی در پزشکی قانونی نگهداری نشد. مرکز آزمایشات گفت: سازمان پزشکی قانونی کیشور در رسیدگی به پرونده های ارجاع شده به این سازمان و همچنین با توجه به مشخص بودن هویت جسد، نیازی به مدارک برای تعیین هویت نبود.

وی افزود: روند رسیدگی به پرونده اجساد با هویت مشخص بسیار کوتاهتر از اجسادی است که هویت آنها ناشناس و مجهول است.

مدیرکل بریکی کونیی استان تهران تصریح کرد: با توجه به هویت متوفی مهسا امینی بهد; رسیدگی به این پرونده در کمترین زمان صورت گرفت.

فروزش افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهارنظر در سازمان پزشکی قانونی کیشور در خصوص پرونده های ارجاع شده به این سازمان مستلزم مستندات دقیق و مستدل است، در این مورد خاص مدارک پزشکی قابل استناد تنها یک مورد در این بیمارستان نیز در سال 1386 و در سن 8 سالگی فوت کرده است.

مدیرکل امور حقوقی پزشکی استان تهران در خصوص شبهات مطرح شده در پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی اطلاعات نادرست و غیرعلمی مبنی بر خونریزی از گوش، شکستگی قاعده جمجمه و … وجود دارد. وارد آمدن ضربه به اندام های داخلی متوفی شده بود، باید اعلام کنیم که در معاینه فیزیکی و کالبد شکافی هیچگونه آثار جراحت و جراحت در ناحیه سر و صورت، کبودی اطراف چشم و شکستگی در ناحیه قاعده مشاهده نشد. جمجمه

فروزش بیان کرد: در کالبد کاشایی تنه و شكم نیز هی کیں ترکی از کندگری از له کے و ای شدگی در احشای درنی بدن کے کے.

مدیر پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: در این میان آنچه نیاز به زمان دارد، تعیین علت فوت متوفی است که پس از نتیجه آزمایشات نمونه های گرفته شده و تلفیق آنها با نتیجه معاینه انجام می شود. و کالبد شکافی جسد و مدارک پزشکی تعیین و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به دادگاه اعلام می شود.

4747