اعطای تسهیلات ویژه به دانشجویان ولایت‌های زلزله‌زده افغانستان

به گزارش خبرنگار گروه خبرگزاری آنا، مشهد معلمانکارکنان و دانشجویان افغانستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی در مراسم تجلیل از شهروندان نیمسال آینده این دانشگاه. مطلع.

محسن مرادی با عنوان: برای نیم سال آینده تسهیلات ویژه ای برای پرداخت دانشگاه شهریه افغانی واحد آزاد اسلامی مشهد با کمک توسعه و منابع مدیریت دانشگاه اعطا می شود.

انتهای پیام / ۴۰۷۸/۴۰۶۲ /