اجتماعی

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش از اوایل هفته آینده

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در مورد زمان اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان عزمون عسمون عجولی و پروشها کرد کرد کرد کرد گفت: های وپیدکی و پروش به پایان رسیده است. نتایج نهایی پذیرفته شدگان از ابتدای هفته آینده از طریق سایت این سازمان اعلام خواهد شد.

همانطور که گزارش شده استصدیق ستاری فرد با حضور در شبکه، درباره زمان اعلام نتایج نهایی داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش گفت: آزمون های کارآموزی و آموزشی به پایان رسیده و نتایج نهایی داوطلبان اعلام می شود. از ابتدای هفته آینده از طریق سایت این سازمان اعلام شده است

वी अधारा चार शैक( बस से शेकाट देखेंट देखें देखें देखी देखें देखा देखा देखे देखा देखे देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें देखें طرح امنیت غذایی دانش آموزان با عنوان «باغ» از پایان سال تحصیلی گذشته در دو استان به صورت پایلوت برگزار شد و 75 هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفتند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: این طرح را برای سه تا پنج میلیون دانش آموز در مناطق محروم، روستایی، روستایی و مرزی اجرا می کنیم.

این ستاره با بیان اینکه تغذیه دانش آموزان از سال 1989 کم و بیش در سیستم آموزشی نادیده گرفته شده است، گفت: “نیازمند نهادهای حمایتی و انقلابی هستیم که در این زمینه مشارکت داشته باشند.” 1150 میلیارد تومان از یک نقطه و نزدیک به 800 میلیارد تومان از محل دیگر بودجه در نظر گرفته شده است و دانش آموزان نیازمند در تمام استان ها تحت پوشش قرار می گیرند.

وی ادامه داد: حداقل سه تا چهار هزار میلیارد تومان برای ارائه بسته های غذایی کامل به دانش آموزان نیاز است. امیدواریم این برنامه بر اساس قانون، پیش بینی هفتم توسعه و منابع پایدار تصویب شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش نقش مستقیمی در ایجاد فضای مناسب برای یادگیری دانش آموزان دارد و به رشد علمی و جسمانی دانش آموزان کمک می کند و می تواند بستر مناسبی برای برقراری عدالت آموزشی باشد. امیدواریم این حمایت ها در تخصیص بودجه ادامه داشته باشد.

این فرد ستاره با بیان اینکه این بسته در طول سال تحصیلی هفته ای دو تا سه وعده غذایی توزیع می شود، گفت: این بسته شامل شیر غنی شده با ویتامین D و نان غنی شده با چاودار است. در کنار این مقالات سعی می کنیم از میان وعده ها مخصوصا برای دانش آموزان دختر و در مقطع اول ابتدایی و راهنمایی استفاده کنیم. در سال های گذشته تمرکز بیشتر بر روی چاقی بود، در حالی که سوء تغذیه، تغذیه ناسالم و تغذیه ناکافی نیز باید جدی گرفته شود.

پایان پیام