افزایش بارز بستری‌های کرونا در ۲۹ استان کشور/صعود فوتی‌ها در ۱۹ استان

طی هفته 128 اپیدمی کرونا در کشور، افزایش تعداد بیماران بستری ناشی از این ویروس در 29 استان و همچنین افزایش مرگ و میر در 19 استان کشور گزارش شد.

بر اساس گزارش ما، شهرهای قرمز کرونا دوباره از 120 شهر به 130 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 112 شهر به 129 شهر افزایش یافته است. همچنین 154 شهر در وضعیت زرد و 35 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

افزایش تعداد تخت‌های کرونا در ۲۹ استان کیشور/ رستاخیز فوتی‌ها در ۱۹ استان

मुज हैत्म व आदेश अच्ची बेतरी व दूट

در حال حاضر میکروارگانیسم ها در کشور غالب شده اند و موج هفتم بیماری کووید 19 در افزایش موارد ابتلا، بستری شدن در بیمارستان و متاسفانه مرگ و میر تاثیر داشته است. به طوری که تعداد مبتلایان روزانه به کرونا به چهار رقم و پنج رقم و میزان مرگ و میر نیز متأسفانه دو رقمی و در برخی روزها به بیش از 80 نفر رسیده است. به طوری که کارشناسان حوزه سلامت درباره مرگ و میرهای 3 رقمی هشدار می دهند. این در حالی است که روند رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور همچنان پایین و 35 درصد است. علیرغم روند افزایشی در شهرهای سرخ و جولان، میزان استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و تهویه همچنان بسیار کمتر از حد انتظار است.

افزایش مرگ و میر، بستری شدن در بیمارستان و بیماران سرپایی طی یک هفته

مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد: فوتی‌ها از 204 نفر در هفته اول مرداد به 341 نفر در هفته دوم مرداد، بستری‌ها از 7 هزار و 376 نفر به 10 هزار و 634 نفر افزایش یافته است. تعداد بستری ها از 46 هزار و 171 نفر به 53 هزار و 438 نفر رسید.

وضعیت هفتگی کرونا در کشور

بر این اساس، بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در کشور در هفته دوم اسفند ماه سال 1401 مصادف با هفته 128 همه‌گیری در کشور، نشان می‌دهد که تعداد بستری‌های مثبت در بیمارستان در هفته گذشته 53438 نفر است. تعداد بستری های جدید 10634 نفر و تعداد فوتی های جدید 341 نفر بوده است.

افزایش تعداد تخت‌های کرونا در ۲۹ استان کیشور/ رستاخیز فوتی‌ها در ۱۹ استان

افزایش تعداد تخت‌های کرونا در ۲۹ استان کیشور/ رستاخیز فوتی‌ها در ۱۹ استان

افزایش تعداد تخت‌های کرونا در ۲۹ استان کیشور/ رستاخیز فوتی‌ها در ۱۹ استان

وضعیت کرونا در تهران

در استان تهران تعداد بستری های مثبت در هفته گذشته 2505 نفر، تعداد بستری های جدید 1483 نفر و تعداد فوتی ها در تهران 86 نفر در هفته گذشته است. در حالی که در هفته گذشته تعداد بستری های مثبت در تهران 2174 مورد، تعداد بستری های جدید 1071 مورد و تعداد فوتی ها در تهران 36 مورد بود.

افزایش تعداد تخت‌های کرونا در ۲۹ استان کیشور/ رستاخیز فوتی‌ها در ۱۹ استان

تعداد بستری ها و فوتی ها در کدام استان ها افزایش یافته است؟

در عین حال بر اساس منزیر کھ، در فیک اخریه مشاهد با فیه 128 همگیری در کیشور، استانهای تهران، کرمان، خراسان، اصفهان، ازباریان، خوزستان، لرستان، قم، فارس، گلستان، یزد، چاههال و بختیاری، ازیربی کے. ، مرکزی، هرمزگان، البرز، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، همدان، کرمانشاه، بوشهر، سمنان، قزوین، کردستان، ایلام، یاسوج، سیستان و بلوچستان، زنجان و اردبیل دارای تخت های متعدد بوده اند.

همچنین دو استان مازندران و گیلان نیز در هفته گذشته با افزایش تعداد بستری ها مواجه بوده اند.

بر این اساس طی هفته گذشته افزایش تعداد بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در 29 استان گزارش شده است.

افزایش تعداد تخت‌های کرونا در ۲۹ استان کیشور/ رستاخیز فوتی‌ها در ۱۹ استان

همچنین افزایش مرگ و میر ناشی از کووید 19 در هفته گذشته در 19 استان کشور و ثابت یا کاهش فوتی ها در 12 استان گزارش شده است.

افزایش تعداد تخت‌های کرونا در ۲۹ استان کیشور/ رستاخیز فوتی‌ها در ۱۹ استان

پایان پیام