حوادث

افزایش سرعت امدادرسانی با «شماره واحد امدادی»

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و ایمنی شهر تهران با اشاره به طرح «ترکیب شماره تماس های اضطراری» گفت: طرح تلفیق این شماره ها و در نظر گرفتن یک شماره واحد برای تماس با اورژانس در بسیاری از نقاط دنیا اجرا شده است. تا گزارشی که اعلام شد.

به روگر ماه نیوز، قدرت‌الله محمدی अरधार पुरच «तजमीय नोबोरम तमास‌हाय इमादी» گفt: dre کerیd کrیں w کیں کیں کیں کیں bahnزیnہی amemdہی کے کے ہے باید در نظر داشت که پنج یا شش سازمان امدادی در کشور فعال هستند که گاهی به اشتباه با آنها تماس گرفته می شود.

وی با بیان اینکه گاهی شهروندان در مواقع ضروری با شماره های غیرمرتبط تماس می گیرند، گفت: در برخی موارد مشاهده شده است افرادی که دچار استرس و اضطراب هستند در لحظه توانایی تصمیم گیری صحیح را از دست می دهند و این باعث می شود در برخی موارد قرار بگیرند. موقعیت های اضطراری با شماره های غیر مرتبط تماس بگیرید. این امر باعث اختلال در روند امداد و حتی تاخیر در امداد می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و ایمنی شهر تهران گفت: در نظر گرفتن یک شماره تماس برای سازمان های اورژانس باعث تسریع خدمات امدادی می شود. طرح تلفیق این شماره ها و در نظر گرفتن یک شماره واحد برای تماس با اورژانس در بسیاری از نقاط دنیا انجام شده است تا موضوع مورد توافق همزمان به سازمان مربوطه ارجاع و اطلاع رسانی شود.

وی در یک برنامه رادیویی گفت: طرح تجمیع شماره تماس های سازمان های امدادی نیاز به تشکیل سازمان جدید ندارد و مقرر شده این طرح به صورت پایلوت در استان تهران اجرا شود. و در صورت رفع نواقص و مشکلات آن. البته مشخص نیست چه اعدادی با هم ادغام می شوند اما قطعا اعداد مشابهی وجود نخواهد داشت تا اشتباهات قبلی تکرار نشود.

درباره مجموعه شماره های راهنما بیشتر بخوانید:


مدیرعامل سازمان مدیریت بحران کشور


پیشنهاد فوری برای تبدیل شماره کمک 115 به 200


پیشنهاد شماره دو رقمی ویژه طرح امداد/پایلوت در تهران اجرا نشود.

محمدی همچنین درباره تاثیر شماره گذاری شماره تلفن های کمکی در کاهش مقاومت تلفن گفت: سیستمی که در حال ایجاد است هوشمند است و ظرفیت سنجی های لازم در این زمینه انجام می شود و قطعا سرعت امداد و کاهش مقاومت تلفن را افزایش می دهد و اشتباهات قبلی تکرار نخواهد شد متأسفانه قطعی تلفن های سازمان های امدادی همچنان ادامه دارد و این حوادث اختلالاتی را در روند امداد رسانی به شهروندان نیز ایجاد می کند.

پایان پیام