عمومی

افزایش سقف تسهیلات کارت اعتباری مرابحه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماه نیوز ،

به گفته بانک مرکزی ؛ بر اساس بررسی بانک مرکزی در “دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری” ، بانک ها و موسسات اعتباری می توانند تا 200 میلیون تومان به متقاضیان اختصاص دهند.

همچنین مجموع اعتباری که می تواند به هر مشتری در قالب کارت اعتباری توسط موسسات اعتباری اختصاص یابد 200 میلیون تومان است.

بر این اساس ، مدت بازپرداخت تسهیلات وام اقساطی به تشخیص موسسه اعتباری ، حداقل 12 ماه و حداکثر 60 ماه پس از انقضای مهلت تعیین شد.

“مرابحه یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی است و برای تأمین مالی تولید ، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی ، صنعتی ، کشاورزی و معدنی است. این توافق نامه همچنین برای حمایت از بازار سرمایه ، انتشار اوراق قرضه نرم و تأمین مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.

مرابابه شامل توافق بین بانک و مشتری برای فروش دارایی یا کالا است. در این قرارداد ، بانک کالای مورد درخواست مشتری را خریداری کرده و با قیمت بالاتری به مشتری می فروشد. “میزان سود (افزایش قیمت) قبل از پایان قرارداد تعیین و به مشتری اعلام می شود.”