اقتصادی

افزایش ۲۳ درصدی مصرف بنزین کشور

مدیرعامل شرکت پخش ملی نفت گفت:

به گزارش ماه نیوز، کرامت ویس کرمی مصرف بنزین در روزهای بسته های مشابه (10 اسفند 92 تا 12 فروردین 92) را یک میلیون و 6 هزار لیتر اعلام کرد که در مصرف بنزین 5 درصد افزایش داشته است. این روز سوم آوریل است.

وی تاکید کرد: در سومین روز از فروید ماه 3 میلیون و 4 هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شد.

به گزارش ماه نیوز، مصرف بنزین کشور در روز دوم فروردین یک میلیون لیتر و در روز اول فروردین ماه یک میلیون لیتر بود. مصرف بنزین کشور نیز در اسفندماه به رکورد یک میلیون لیتر در روز رسید.

انتهای پیام