عمومی

افزایش ۲ برابری بودجه حوزه مدیریت شهری و روستایی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، محسن در جلسه شورای اداری شهرستان مرودشت گفت: در حوزه مدیریت شهری و روستایی تاکنون 10.000.000.000 تومان تزریق شده است که دوبرابر این میزان است. نسبت به مدت مشابه سال گذشته.

وی افزود: با کمک وزیر تلاش می شود تا این میزان در بودجه سال 1402 افزایش چشمگیری داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: ساختار شهرستان مرودشت 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

جلال رشیدی کوچی اضافه شده: 1 سری مشکلات بخصوص مالکانی که قرار است زمین های خود را در جاده بگذارند، راه حل این مشکل در وزارتخانه ها و تفاهم با مالکان زمین های اطراف وجود دارد.

رشیدی کوچی الحاق یک نماینده به حوزه انتخابیه یکی از اقدامات موثر کمیسیون مجلس داخلی است و تصریح کرد: پس از 20 سال که الحاق نمایندگان جدید به مجلس مسکوت ماند، با پیگیری های انجام شده از سوی کمیسیون مجلس شورای داخلی، آن را تشکیل داد. تصمیم گرفت در صحن مجلس، یک درجة به هوزا اختیریه شهرستان شود که واحد و محمول و مثبت بولة شود.