عمومی

امام رضا(ع) محبوب و مورد احترام همه مسلمانان است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

آخوند عبدالرحمن گفت:ع) مورد علاقه و احترام همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی است و به هیچ گروه و مذهب خاصی تعلق ندارد.

امام جمعه اهل سنت بندرترکمان افزود: اهل سنت به فرزندان و اهل بیت پیامبر اسلام (ص) رغبت خاصی دارند.پ) دارند و امام رضا (ع) هم که نوه پامبه است مدر تحمیل علی اهل سنت است.

وی افزود: در کتاب دینی اهل سنت نادریت شده است که بروزران دین بر مزار متاهر امام رضا (ع)ع) رفتند و از خدا خواستند که امام رضا را حفظ کند.ع) مشکلاتشان برطرف شد و حاجاتشان برآورده شد و دعایشان مستجاب شد.

آخوند افزود: امام رضا(ع)ع) در بین اهل سنت از ومنزیل است و با نام به کود به نام مبارک رضا.ع) و بردن به زيراء آشان به و رادة كود به آمنـالحجزسازند.

امام جمعه احل سنت شرستان باندارتركمن فرمود: همه فرزندان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و به ويژه امام رضا (ع).ع) از جایگاه علمی بالایی برخوردارند.