هنری و فرهنگی

امروز نیازمند تولید موشک های فرهنگی هستیم

امروز ما نیاز به تولید موشک های فرهنگی داریم

ماه نیوز/ قم یکی از پژوهشگران حوزه زبان فارسی با ابراز تأسف از اینکه به دلیل بی توجهی به زبان فارسی، گفت: امروز نیازمند تولید موشک های فرهنگی هستیم.

سید محسن محسنی در گفت و گو با خبرنگار ماه نیوز، حکیم ابوالقاسم فردوسی به مناسبت سالروز تولد فردوسی همزمان با اول بهمن ماه به زبان فارسی سخنرانی کرد.
در یک کلام فردوسی رگ حیات فرهنگ ایرانی است.
وی عنوان کرد: فردوسی با سرود شاهنامه اقدام ارزشمندی برای زبان فارسی انجام داده است.
گفته محسنی مبنی بر اینکه مالک الشعرایی زبان فارسی را به چهار دوره تقسیم کرده است با عنوان: دوره اول که شباهت های زیادی با اصل فارسی دارد، ممکن است بیانگر این باشد که در نگارش تاریخ طبری از عربی به فارسی ترجمه شده است.
این محقق با اشاره به زبان فارسی خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب، بعد از انقلاب تحولات بزرگی در زبان فارسی به وجود آمد. پس از انقلاب مطلوب ترین ترجمه ها در زمینه زبان فارسی در اصل انجام شده است که به عنوان نمونه می توان به ترجمه های مختلف قرآن به زبان فارسی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در 40 سال گذشته بیشترین فعالیت ها در زمینه ترجمه قرآن کریم انجام شده است، خاطرنشان کرد:
محسنی با اشاره به تهدید فضای مجازی نیز از ظرفیت بسیار معقولی برخوردار است و اظهار داشت: بی کفایتی افراد مسئول در این حوزه به تعداد آسیب پذیری ها چند برابر شده است. موسیقی متن فیلم نیز تاثیر بسیار بالایی دارد.
وی با بیان اینکه برخی از این آسیب ها به مرور زمان عادت کرده است، افزود: مترجمان زمان توانایی یا هدفی ندارند که به زبان مبدأ یا هدف به خوبی عمل کنند، ممکن است شما خوش شانس باشید که این آسیب ها را داشته باشید، او به اشتباه یک مطلب را تفسیر می کند. زبان فارسی.
این پژوهشگر در ادامه حوزه زبان فارسی گفت: به عنوان نمونه با استفاده از کلمه قیمت به جای مقیاس، خاطرنشان کرد: امروزه با ترجمه نادرست حتی در زبان ها و رسانه های مختلف، شاهد استفاده از کلمه قیمت بوده ایم.
وی اشاره به این بود که مالک الشعرای بهار در کتاب جامعه خود از سیر تحول زبان صحبت می کند و خاطرنشان کرد:
وی افزود: قبل از ظهور رسانه های جدید مانند موسیقی متن، رادیو و تلویزیون در جامعه و قبل از سطح دانش جامعه در سطح عموم مردم امروز، زبان تحول طبیعی بدیهی است اما پس از آن اینها رسانه ها در جامعه گسترش یافتند.» خیلی از برنامه ها و نوشته های این رسانه ها توسط مترجمان ضعیف زبان فارسی و همچنین از خود تاریک طبیعی حذف شد.
محسنی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم هیچ موضوعی را که از سوی صدا و رسانه معرفی می‌شود، زبان طبیعی بدانیم، اما باید با شک و تردید به این تغییرات نگاه کنیم، او می‌توانست او را سیاه‌پوست طبیعی بداند.
وی با بیان اینکه تحولات طبیعی در جوامع با مهاجرت، ورود واژگان از زبان های دیگر یا صدور زبان ها به زبان های دیگر مصادف شده است، گفت: زبان های اروپایی برای زبان فارسی بیش از حد بود و اگر این مسائل با چارچوب طبیعی منطبق نبود، آنها را می توان تغییرات مصنوعی یا پارگی های مصنوعی نامید که با تاتوری های قبل از رادیو، تلویزیون و رسانه های مدرن متفاوت است.
محسنی با اشاره به اینکه امروز باید برای تقویت و گسترش زبان فارسی اقدام کنیم، یادآور شد: زبان فارسی پیشینه ای قوی دارد و از چین تا شرق اروپا و شمال آفریقا امتداد دارد و به عنوان زبان اصلی ایرانی هزار و 500 سال قدمت دارد. استفاده شده است.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت زبان فارسی برای نفوذ به اعماق قاره، تصریح کرد: حجم عظیم فرهنگ شیعی در زبان فارسی به وجود آمده و اقوام زیادی را نیز با زبان فارسی به وجود آورده است.
این محقق با اشاره به زبان فارسی به عنوان ارجاع به زبان اصیل فارسی در خراسان بزرگ، گفت: افغانستان نیز بخشی از افغانستان بود که در این زمینه باید هوشیار بود.
انتهای پیام