هنری و فرهنگی

انتصابات جدید در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گروه پژوهشی هنرهای ملی و فناوری و کاربردها

به گزارش ما طیبه عزت اللهی به عنوان رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شد. این موسسه همزمان با معرفی سرپرست این گروه، تغییراتی در عنوان خود نیز ایجاد کرد. عنوان این گروه پژوهشی تا کنون «هنرهای سنتی» بود که عمدتاً به تحقیق، بررسی و احیای هنرهای سنتی ایران می پردازد و تاکنون نقش مثبتی در احیا و احیای بسیاری از هنرهای سنتی داشته است.

در سوابق وی ذکر شده است که وی دارای مدرک دکتری در رشته پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا (س) و عضویت در تیم علمی پژوهشی پژوهشگاه هنر فرهنگ، هنر و ارتباطات است.

انتصابات جدید در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین غلامرضا رحمانی را به عنوان مدیر فناوری و پشتیبانی عملی این پژوهشگاه منصوب کرد.

‏‎

پایان پیام