هنری و فرهنگی

انتصاب در تلویزیون – ماه نیوز

سیما طی احکامی جداگانه کوروش مفاخری را به سمت رئیس مرکز طراحی، برنامه و ارزشیابی و سید باقر حاجی سید رضی را به سمت رئیس مرکز تولید و معاونت فنی منصوب کرد.

به گزارش ماه نیوز، محسن برمهانی، معاون وزیر اطلاعات، در جریان انتصاب سیاستمداران و برنامه‌ها در دوره تحول و نظارت بر اجرای مطلوب آنها، این راهبرد بر طراحی تولیدی، تکاملی و نرم‌افزاری برنامه‌های سیما در تبدیل مستقیم از بازتوزیع برنامه‌ای متمرکز است. به مدیریت فضای سبز و مدیریت خلاقانه و استراتژیک به جای کنترل عرق و فاصله محصول با استراتژی.

تدوین مختصات مناسب با طراحی حداکثری و نظارت بر جنبه های سازمانی و بیرونی تفکر خلاق و متعهد با تمرکز بر سه بعد تحقیق و توسعه تسریع در تولید و افزایش کیفیت برنامه نویسی غیر از انتظارات معاونت طراحی برنامه و مرکز ارزشیابی
معاون سیما نیز در بازدید از این مرکز از زحمات و تلاش های مجتبی یزدی قدردانی کرد.
مفخاری مدیر سابق پژوهشگاه سیما است.

سیما همچنین طی حکمی باقر حاجی سید رضی را به سمت معاون تولید و مرکز فنی مرکز منصوب کرد.

به گزارش سما، معاونت ستاد، سید رضی در خصوص توسعه سطح فنی و تولیدی، افزایش سطح تولید و توزیع مورد نیاز، توسعه روش ها و فناوری های نوین، جلوه های ویژه و همچنین آموزش و استفاده از نیروی انسانی موجود گفت: و ظرفیت های موجود برای این سرویس بر روی شبکه های مختلف متمرکز شده است.
سازماندهی، برنامه ریزی و نظارت بر استفاده از منابع تولیدی و فنی از جمله ماموریت های مهم مأموریت های تولیدی و فنی بود که برمهانی در این دستور به آن اشاره کرد.

معاون سیما همچنین از زحمات و تلاش های مهرداد عظیمی در بازدید از این مرکز تشکر کرد.

سید رضی هم اکنون معاون فنی صداوسیما است.

انتهای پیام