اجتماعی

انتقاد عضو انجمن مددکاری از برگزاری دورهای آموزشی چند روزه مددکاری توسط خیریه ها و سازمانها

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن مددکاری انجمن علمی ایران از کمک های آموزشی چند روزه دولت و موسسات خیریه انتقاد کرد. افرادی که در ابن دره شرکت نمی کنند را می توان مددکار اجتماعی دانست.

بر اساس این گزارش، دکتر معصومه معارف وند افزود: حضور مددجویان جامعه در دوره های آموزشی شش روزه مددکاران اجتماعی بخشی از این برنامه است که مشتریان ممکن است در معرض خطر مداخلات بی کیفیت و قرار گرفتن در معرض قرار بگیرند.

وی در ادامه سخنان خود در تفسیر عملکرد انجمن مددکاری انجمن علمی ایران، دانشگاه علم و صنعت و سلامت اجتماعی و دانشگاه علامه طباطبایی، مجموعه ای از مهارت ها، دانش، مهارت ها و… مهارت هایی که متناسب با هر شغل یا حرفه ای با یادگیری و تجربه فرد در محیط های یادگیری، کار و اجتماع و تغییرات سرعت حرفه ای تعیین می شود.
به گفته وی، مددکاری اجتماعی که دارای صلاحیت حرفه ای، رفتار اخلاقی و حرفه ای است به این معناست که باید در تصمیم گیری های خود حرفه ای، اخلاقی و مبتنی بر اخلاق و اخلاق باشد، در رفتار، ظاهر و ارتباطات، شفاهی و کتبی حرفه ای باشد. قابل مشاهده است و نظارت و مشاوره حرفه ای را برای ارضای قضاوت ها و تصمیمات حرفه ای ارائه می دهد.

به گفته وی، مددکاری که صلاحیت حرفه ای دارد، به تفاوت ها و تنوع فرهنگ ها توجه می کند و به آن احترام می گذارد. دانش خودپایدار است و از مداخلات مبتنی بر شواهد برای ارائه خدمات استفاده می کند. مددکار اجتماعی که دارای صلاحیت حرفه ای است، می تواند از تفکر انتقادی در ارزیابی فعالیت های حرفه ای خود استفاده کند، به این معنا که بتواند به صورت پیوسته و در مسیر توسعه مهارت، دانش و مراقبت حرفه ای به فعالیت های خود ادامه دهد. جستجوهای خاکستر
معاونت اجتماعی یک رشته دانشگاهی است و مددکاران باید فارغ التحصیل این رشته باشند و برای کسب مهارت برای دوره ها و دوره های کار آموزی اقدام کرده باشند. افرادی که در چند روز مانند چند ماه گذشته از طریق موسسات دولتی و خیریه شرکت کرده اند نمی توانند مددکار اجتماعی محسوب شوند.

دکتر حمیده عدلیان عضو هیئت مدیره جامعه مددکاری علمی ایران و مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
جایگاه کمک های اجتماعی در عرصه بین المللی را تشریح کرد.

او گفت چالش های مددکاران اجتماعی به ویژه فعالیت افراد غیرحرفه ای در حوزه مددکاران اجتماعی در کشورهای دیگر نیز مطرح است.

وی بر لزوم تمرکز بر دو نوع جبران خسارت و گسترش توانمندی اجتماعی تاکید کرد. محدودیت منابع و افزایش تعداد گروه های هدف به دلیل تاثیر تلاش و تضعیف جایگاه مددکاران اجتماعی. در این زمینه است که مشارکت کنندگان جامعه می توانند نقش خود را در تعیین کننده ها گسترش دهند. اگرچه هر دو رویکرد کمک های اجتماعی جبرانی و انبساطی مورد نیاز است، اما در کشوری مانند ایران نیاز به کمک های اجتماعی بیشتر برای تقویت نقش آن در گسترش تلاش ها وجود دارد. تجربیات کشورهای دیگر به ما می گوید که گسترش توسعه می تواند تأثیر این حرفه را افزایش دهد.

محمدجواد روزبهانی، معاون اجتماعی و عضو هیئت مدیره انجمن همیاری علمی ایران بر اهمیت کمک های اجتماعی در حمایت از سازمان های حقوق بشری تاکید کرد.

وی با اشاره به تجربیات موفق سازمان های مردم نهاد در ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد به منظور جلوگیری از مداخلات اجتماعی به عنوان سازمان های اجتماعی معرفی شده اند و بخش مهمی از مداخلات مددکاری اجتماعی در آینده از طریق این سازمان ها خواهند بود. . در عین حال، سازمان های حقوق بشری که به منظور توسعه دانش و مهارت مددکاران اجتماعی و تقویت نقش حرفه ای آنها تشکیل شده اند، در مراقبت و حفاظت از این حرفه بسیار مهم هستند. آنها پیشرفت سیستماتیک حرفه و موانع موجود در این مسیر و تجدید حیات را مشاهده می کنند که می تواند مانعی برای ایجاد انحرافات و چالش ها در مداخله در کمک های اجتماعی حرفه ای باشد.

دکتر راهب مدیر گروه حمایت اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی، توانمندسازی و سلامت اجتماعی با اشاره به پیشرفت های مددکاران اجتماعی برای توسعه مسیر و تداوم فعالیت خط مددکاری اجتماعی گفت: مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار توسط دانشجویان پذیرفته می شود و این امر با کمک معاونت اجتماعی و هیئت علمی مسئول توانمندسازی دانشکده علوم اجتماعی و سلامت اجتماعی و دولت سرکار خانم بختیاری دبیر انجام خواهد شد.
وی افزود: مددکاران اجتماعی باید به روش ها و دستورالعمل های جدید علمی مجهز شوند.

دکتر اقلیما، مدیر انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در این وبینار بر اهمیت کمک های اجتماعی علمی، حرفه ای و اخلاقی تاکید کرد.

انتهای پیام