انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری ۳۹۵ میلیارد ریالی در بندر امیرآباد

به گزارش اخبار آنلاین خبر در مازندران؛ محمد علی عسل سعیدی پور ضمن امضای این توافق نامه گفت: با امضای 395 میلیارد توافق سرمایه گذاری واقعی برای احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور ، 48000 تن به خوراک ظرفیت تولید دام و طیور بندرمیرآباد اضافه می شود.
وی مدت قرارداد را 25 سال و یک دوره طولانی تر توصیف کرد که طبق آن طی 2 سال سرمایه گذار ملزم به ساخت آن در زمین های عقب مانده این بندر است.

مدیرکل بندرامیرآباد همچنین گفت: طبق برنامه سرمایه گذاری ارائه شده توسط سرمایه گذاران ، ظرفیت تولید کارخانه 48000 تن در سال است که به طور مستقیم اشتغال برای مردم ایجاد می کند و بدون شک تولید باعث جذب سرمایه گذاران در تولید می شود. سازمان دریایی با سیاست ها و اهداف کلان سیستم برای تأمین نیازهای زندگی مردم سازگار است.

سعیدی پور DA گفت: حدود 9000 متر مربع از اراضی عقب مانده بندرامیرآباد برای ساخت کارخانه به سرمایه گذار تحویل داده شده است.
وی تأکید کرد که استراتژی بلند مدت بندر امیرآباد برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال در بندر به عنوان یک سیاست دائمی در دستور کار است.

48