ایستاده با آسم در توفان کرونا


سرفه و تنگی نفس با کمی تحریک شروع می شود و مدتی طول می کشد و تسکین می یابد. این محرک ها می توانند از بوی نان سوخته گرفته تا رایحه و گرده گل ها متغیر باشند. در شرایط شدیدتر ، گاهی نیاز به بستری در بیمارستان است و به همه این دلایل ، افراد مبتلا به آسم همیشه در معرض خطر علائم ، به ویژه سرفه هستند. در مورد اپیدمی کوید -19 ، وضعیت جدی تر است. این به این دلیل است که ریه افراد مبتلا به آسم حساس است و ویروس کرونا می تواند به این قسمت ضعیف حمله کند.