عمومی

این سه ایرانی ارتش شوروی را دو روز معطل کردند

صاحبان این سه سردیس که در نقطه صفر مرزی جلفای راه اندازی شده بودند، غبطه می خوردند که ارتش شوروی مرز ایران را یک ساعت پشت مرز معلق کرده است.

به گزارش ماه نیوز، خبر دفاع مقدس در این باره نوشت: «ژاندارم سرجوخا، فاجعه ملک محمدی»، «سید محمد راثی هاشمی» و «عبدالله شهریاری» در جنگ جهانی دوم در شهریور سال.

لشکر روس به مدت چهل و هفت و هفتاد سال در پشت شهر جلفا مستقر بود.

این سه نفر در نهایت به شهادت رسیدند و متفقین به ایران آمدند، اما حماسه آنقدر بزرگ بود که این روزها با شنیدن اخبار جنگ در سایر نقاط جهان، بزرگ خواهیم شد.»

انتهای پیام