هنری و فرهنگی

بازدید وزیر میراث فرهنگی از موزه بزرگ اراک

ماه نیوز/مرکسری وزیر میراث فرهنگی از موزه اراک بزرگ بازدید کرد.

به روگر ماه نیوز; وی در بازدید از اماکن تاریخی گردشگری اراک از موزه شهر بزرگ اراک بازدید کرد.

موزه بزرگ عراق 50 درصد پیشرفت داشته و 50 میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه کرده است. برای تکمیل آن 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اگر این اعتبار یک جا تامین شود تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

این موزه در زمینی به مساحت 4500 متر و مساحت 10 هزار متر مربع و در 4 طبقه ساخته می شود.

این موزه دارای بخش هایی از قبیل فرهنگی، نگارخانه، گنجینه و بخش موسیقی خواهد بود.

پایان پیام