عمومی

بازگشایی مرز تمرچین برای زائران اربعین/زیرساختها فراهم شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین، مرز تمرچین در آذربایجان غربی تنها مرز رسمی آذربایجان غربی و شمال عراق در شهرستان پیرانشهر در جنوب استان است که امسال برای اولین بار در آن سوی مرز است. تمرچین به سوي عتبات عليات ترديد زايران عرباين حسيني صف شده است.

در این مرز امکانات لازم برای رفاه زائران اربعین از اسکان و غذا گرفته تا سایر خدمات در نظر گرفته شده و امکانات حمل و نقل عمومی نیز از شهرهای مختلف تا نقطه صفر مرزی در حال استقرار است.

پیش بینی می شود امسال 5 میلیون ایرانی به زیارت اربعین مشرف شوند. चाबाबह، مرز خوسروی نیز بازکش شده و مرزهای تمرچین و باشم همچنین برای تعداد بازدیدکنندگان اربعین پیش بینی شده است که علاقمندان به زیارت اربعین می توانند از سامانه استفاده کنند. سماح همچنین این حاشیه ها را به عنوان مرزهای خروجی انتخاب کنید.

باز کن مرز تمرچینمی تواند ضمن کاهش مسافت و زمان سفر و حتی کاهش هزینه برای زائران آستانه بالا، مقدمات عبور زائران زیادی از استان های شمالی کشور و حتی زائران کشورهایی مانند ترکیه و ترکیه را فراهم کند. آذربایجان.

در حال الحدر استرفائیهای بریست و برنامی منزل از زیران سیدالشهدا (ع) در مرز. تمرچین सुपल शा व है अच द؟

بازکشایی مرز تمرچین بری زیران عرباین/زیرساختها شد

باز شدن مرز ترکیه باعث کاهش مسافت و هزینه سفر زائرین اربعین می شود

استاندار عزربیان کربی با یکت به ستاد تودودا عربی کیشور با بازکشایی مرز تمرچین برای تردد زائران اربعین حسینی، تردد از این مرز باعث کاهش مسافت، زمان و هزینه سفر زائرین می شود.

محمدصادق معتدمیان در آخرین روز بازدید از آخرین وضعیت تامین زیرساخت های مرزها افزود. تمرچین বার্বে জের্র্য্র তেবাতাতালাযাতা দ্র্র্যান শাদ্র শ্দ শ্দ

وی گفت: با پیش بینی اقدامات لازم و پیگیری و رایزنی با نهادها و نهادهای مسئول در داخل و کشور عراق، مقدمات بازگشایی مرزها ضروری است. تمرچین ما در اربعین امسال آستانه های بالایی برای زیارت زائران در نظر گرفته ایم.

متولیان امر ادامه دادند: تمرچینمی تواند ضمن کاهش مسافت و زمان سفر و حتی کاهش هزینه برای زائران آستانه بالا، مقدمات عبور زائران زیادی از استان های شمالی کشور و حتی زائران کشورهایی مانند ترکیه و ترکیه را فراهم کند. آذربایجان.

همچنین با اشاره به تعداد بازدیدکنندگان برای اولین بار از مرز تمرچین به سوي عتبات عليات، كرد كرد: همه دستگاه ها موظف به حمايت و همكاري با ورزشگاه اربعين براي آماده سازي زيرساخت ها و برنامه هستند. ریس জাতা তারাদা জেরার জারাজা تمرچین هستند

वी देर दर बा देखा बर बर सारवरषी सारटराष हा व समादेही मरज تمرچین و مسیرهایی که به این مرز ختم می شود برای تسهیل در عبور و مرور زائرین گفت: متولیان امر برای مکان یابی با یکدیگر تعامل و همکاری دارند. دریابید مكان موكب آره و امکانات و کالاهای اساسی مورد نیاز را داشته باشد.

استاندار ازرباین کربی همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت های دولتی برای حمایت از زائران اربعین، یادآور شد: با نگاه به شهر اربعین حرکت بسیار خوبی است، ضمن اینکه خیریه نقش اساسی در برگزاری آئین ها و زیارت های اربعین دارد.

بازکشایی مرز تمرچین بری زیران عرباین/زیرساختها شد

Захир Азербарий габристан байд дер шан рахпимайи

و با بیان عنه راحـیمایی عرباین حسینی یک همک کے کےله ای است و عزام زایرین از مرز. تمرچین به عراق، روح تازه‌ای به فارغان استان می‌دمد، با عنوان: آذربایجان میزبان بازدیدکنندگان از سراسر کشور و حتی کشورهای منطقه خواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه فاز عملیاتی برنامه ریزی انجام شده برای اربعین حسینی از اواخر هفته جاری آغاز می شود، افزود: طرح های تسهیل تردد زائران باید با توجه به زمان محدود موجود، برنامه های کلیدی در این راستا با موزوجة ترکی ترکیت سريعة عرض المزيد.

وی با یک به تحید هیکی بری ترازیر زیران عربی امسال از عز مرز تمرچین پیرانشهر گفت: مصیر تمرچین نزدیک بیشترین این مسیر به ویژه برای شهر سامرا مناسب است که می تواند مسیر بسیار مناسبی برای زیارت زائران اربعین در روزهای گرم سال باشد.

تاکید بر اعتماد کردد: amsalas از والدانك مرز تمرچین برای حضور محدود زائران منطقه شمال غرب و حتی شمال کیشور در مراسم اربعین حسینی مورد استفاده قرار می گیرد و در تلاش هستیم تا در مراسم اربعین امسال نیز این مسیر برای زیارت زائران منطقه قفقاز فراهم شود.

استاندار عزربیان کربی کریں داد: بری بری بیه برای بهیں اسبرچین کےربی های مرز تمرچین در حوزه تامین برق و آب زائرین حسینی نیز با کمک کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین استان اقداماتی برای تکمیل این فرآیند انجام شد.

वे गवेट: बाच दारी आंद श धे ، जायरान बेड बे शूरी बा बुसे अस मरज تمرچین به عتبات علیات و کربلای سهند املی استمهید شده در مسیر تحمیر برای زیران برای اواکب

بازکشایی مرز تمرچین بری زیران عرباین/زیرساختها شد

تامین دارو و امکانات بهداشتی در مرز ترکیه ضروری است

دستیار سیاسی و اجتماعی آذربایجان غربی با بیانیه ای در مرز تمرچین او گفت: ابن توافق مهم برای فرهنگ این استان عالی است.

رضا ابراحمی عصر یکشنبه در لسلسه برز تمرچین بری قضاوت زایران در فرمانداری پیرانشهر با یک به ہیں نگاه زایران عز مرز تمرچین نیاز به یک برنامه ریس جدی و دقیق است، افزود: دستگاه های اداری و نظامی شهرستان باید از تمامی امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات برای ارائه خدمات به زائرین استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پیرانشهر در اربعین حسینی میزبان زائران تمامی استان ها خواهد بود، تاکید کرد: این شهر یک رویداد بزرگ فرهنگی خواهد بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بر توجه و مدیریت ترافیک در مناطق شهری و روستایی تاکید کرد و این مهم ضروری است. ریس هر مشکلی را به دقت کنترل کنید.

وی خواستار اجرای عملیات باقیمانده شد و یادآور شد: تسریع در اجرای این اقدامات نیازمند عملیات جهادی از سوی ادارات شهرستان و شهرستان است.

معاون استاندار آذربایجان غربی به ضرورت تامین دارو و امکانات بهداشتی در این مرز پرداخت و بر تجهیز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی تاکید کرد.

بازکشایی مرز تمرچین بری زیران عرباین/زیرساختها شد

افتتاح ۲۱ کیلومتر جاده آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی از افتتاح 21 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در راستای تردد زائران اربعین حسین (ع) خبر داد و گفت. دارلک مهاباد و میاندوآب – بوکان برای تکمیل و تردد آسان زائرین طی روزهای آینده آسفالت و بازگشایی می شود.

سيدمحسن حمزه لو همچنین روز شنبه در روز شنبه در مورد تمرچین تاکید کرد و گفت: آب‌و اهیای پیاینه مرزی تمرچین نسبت به سایر مرزهای زمینی در حد متوسط ​​است و این مرز از نظر شاخص های گردشگری در اولویت قرار دارد.

مدیر راه و شهرسازی آذربایجان غربی بر استفاده از این رویداد بزرگ فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل منطقه تاکید کرد و یادآور شد: تمرچین اعزام خواهند شد و اعضای شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان باید با این ظرفیت به نتیجه مطلوب برسند.

حمزهلو از وصفحة مصیرهای دافداندی در برته بیاینه مرزی تمرچین خبر داد و گفت: پارکینگ ها در نقاط مختلف محورها برای استقرار موکب ها تدارک دیده شده و تمامی امکانات و ماشین آلات گروه های راهسازی در اختیار ورزشگاه اربعین است.

بازکشایی مرز تمرچین بری زیران عرباین/زیرساختها شد

अध्याय मुद्वारी दर्बाइन हैसीनी

مدیر راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز یکشنبه شب در دیدار با فرماندار پیرانشهر است. تمرچین بری زیران عرباین حسینی خبر داد و وردید: دو مسیر فادافندی منتهی به پیاینه مرزی. تمرچین آماده سازی و نگهداری این مسیرهای اضطراری در روزهای آینده به پایان می رسد.

حمزهلو به اولویت محورها، تحلیل شبکه حمل و نقل جاده ای و نحوه کنترل تقاطع ها اشاره کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی در استان علاوه بر آمادگی کامل خانواده، از تمامی امکانات و ماشین آلات برخوردار است. شرکتها و چهار اکیپ راه به تشخیص ایستگاه وجود دارد.

مدیر راه و شهرسازی آذربایجان غربی از آمادگی کامل اکیپ های راهسازی در جاده های جنوب استان برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی خبر داد و تصریح کرد: عملیات راهسازی قطعات 1 و 2 نخده – پیرانشهر انجام می شود. – بزرگراه تامیرچین در 4 کیلومتری مسیر در حال انجام است نقده و 4 کیلومتر از مسیر پیرانشهر برای تردد آسان زائرین در روزهای آینده آسفالت و بازگشایی می شود.

حمزهلو ادامه داد: با کمک اداره کل راهداری، نیوجرسی در بزرگراه نصب شد. نقده، پیرانشهر و تمرچین از خروجی پیرانشهر نیز انجام می شود تا این مسیر ایمن باشد.

بازکشایی مرز تمرچین بری زیران عرباین/زیرساختها شد

مرز ترکیه برای ورود بازدیدکنندگان آماده می شود

Maderikel Rahdari و همل و نقل جداء‌های آذربایجان کےربی نیز از باینہ سازی پیاینه مرزی تمرچین وی برای زیارت زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: در بازدید زائران اربعین حسینی اقداماتی از جمله ایمنی کامل پروژه های عمرانی در مسیر، استقرار اکیپ های راهداری، هلال احمر و اورژانس، همکاری ارتش و ارتش انجام شد. در ایجاد سرویس های بهداشتی همکاری کامل پارک تیراندازی آره، تسریع در بهره برداری از روشنایی، نیوجرسی و گاردریل ها، پاکسازی منطقه و مسیر بازدیدکنندگان، استقرار ماشین های آتش نشانی و جرثقیل، تامین فاضلاب برای سرویس های بهداشتی توسط اداره آب و فاضلاب، استقرار یخچال در انتهای سالن ، ایجاد جاده ها در محل بازدید کنندگان ترافیک ، अधाद दैड उडा अल व विशार अचा अच बैड बैड बुदे बुद विया अगा अगा अगा अचा अच؟

مقیاس آرامون با اعلام خط جدید در محور پیرانشهر- تمرچین 35 کیلومتر طول و 2 کیلومتر داخل مرز در انتهای 1.2 کیلومتر اصلاح و تعمیر تمرچین به طول 22 کیلومتر، نصب بیش از 150 عدد تابلوی خبری و هشدار دهنده، رنگ آمیزی و تشخیص سرعت با 400 عدد چشم گربه ای، ساخت و ساز پناه وسط بتول 1.2 کیلومتر و همچنین نصب 80 واحد نیوجرسی 6 متری در آینده.

راحداری کل و همل و نکل جداهای ازربیان کربی در کی کے مرز زهمینی تمرچین وی گفت: قطعه اول این پروژه به طول 4400 کیلومتر و قیمت 67 هزار میلیارد با 20 درصد پیشرفت فیزیکی و قطعه دوم به طول 5500 کیلومتر و قرارداد 87 هزار میلیارد ریال و 15 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است.

بازکشایی مرز تمرچین بری زیران عرباین/زیرساختها شد

تمامی دستگاه های امدادی آذربایجان غربی برای ارائه خدمات به زائران تلاش می کنند

مدیر جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی و رئیس کمیته امداد و نجات اربعین حسینی استان اعلام کرد: تمامی دستگاه های امدادی استان برای خدمت رسانی به زائران در مرز است. تمرچین پیرانشهر آماده و آماده است.

امیر جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار آنلاین با بیان اینکه جمعیت استان حلال احمر دارای 14 پایگاه ثابت، 8 پایگاه موقت و یک پایگاه امداد هوایی با ظرفیت 41 تیم امداد و نجات است. ویک تیم امداد هوایی آماده ارائه خدمات به زائرین است، افزود: این جمعیت علاقمند هستند افسردگی از توان 2625 نفر به روز از استان از استان از استان

مدیر پیینه تمرچین نیز در باکراء با کوکرین آنلاین گفت: آندون موکب سلام در هر دو ترف مرز و کنترس سیار کرز و درمان زایران از تحمیدات اندیشیده شده بری صورین بیشتر به زیران ست.

ایرج آزادی بیان کرد: تردد روزانه بیش از 15 هزار زائر از این مرز با توجه به مهیا بودن امکانات و به ویژه سهولت رفت و آمد رضایتمندی خواهد داشت.

وی بیان کرد: از آنجایی که تردد زوار برای اولین بار از این سمت صورت می گیرد، ایجاد زیرساخت ها و انجام اقداماتی برای تسهیل تردد ضروری به نظر می رسد.

پیینه مرزی تمرچین پیرانشهر یکی از شش مرز آذربایجان غربی با فاصله 12 کیلومتری از شهرستان پیرانشهر است.