تندرستی و نشاط

بازیکنان تیم ملی تست دوپینگ دادند

به گفته پزشک تیم ملی ایران، بازیکنان حاضر در این تیم در اتریش با حضور نمایندگان فیفا تست دوپینگ انجام دادند.

به گزارش ما، دکتر پرهان خانلری پزشک تیم ملی فوتبال در خصوص انجام آزمایش دوپینگ (آزمایش خون و ادرار) از بازیکنان تیم ملی گفت: طبق قوانین فیفا تمامی بازیکنان حاضر در جام جهانی تحت آزمایش دوپینگ قرار خواهد گرفت. بر این اساس، طبق اعلام فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا از تمامی 32 تیم حاضر در جام جهانی 2022 قطر تست دوپینگ خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با تعلیم به برّایی ردوی تیم ملی در استریا و در فیفا دی، نمایندگان فیفا در اردوی ایران حضور یافتند و از تمامی بازیکنان تست دوپینگ گرفتند.

خانلری افزود: نمایندگان فیفا بدون اطلاع قبلی به زبان اردو تست شدند.

این رویه برای تمام 32 تیم ملی حاضر در جام جهانی یکسان است.

پایان پیام