عمومی

بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات بدون ضامن شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماه نیوز،
به گزارش ایرنا، خاندوزی در این توئیت نوشت: الوداع وفا; به دستور وزارت اقتصاد و در پی جلسه هفته گذشته رئیس جمهور، بانک های تابعه این وزارتخانه مکلف شدند به پرداخت کنندگان و مستمری بگیران تسهیلات با رتبه اعتباری مناسب زیر 100 میلیون تومان (از بانکی که حقوق خود را از آن دریافت می کنند) ارائه کنند. .) «بدون ضامن».

سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور هفته گذشته در دیدار با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانک های دولتی و خصوصی به بانک ها دستور داد تا نوع وثیقه وام های زیر 100 میلیون تومان را تغییر دهند تا مردم به راحتی به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند. بر اساس اعتبار.

رئیس جمهور در این دیدار که بیش از دو ساعت به طول انجامید، بر تشدید محاسبات نادرست تجاری، تسهیل در بازپرداخت وام و اعطای اعتبار به مردم برای اعطای تسهیلات خرد به جای وثیقه و ضامن و همچنین افزایش سود تاکید کرد. واگذاری شرکت های تولیدی، از مردم. راه اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تولیدی تملک و تملک شده توسط بانک ها، به مدیران بانک ها هشدار داد که به حسابداران بد اعتبار ندهند و اسامی آنها را منتشر کنند و دستشان را از مردم کوتاه کنند. علاقه

بازنگری نظام‌ها و مقررات بانکی در راستای منافع عمومی و اجرای عدالت از دیگر دستورات رئیس‌جمهور به مدیران ارشد بانک‌ها بود که از آن‌ها خواستند کارگروهی از طریق بانک مرکزی تشکیل دهند تا تا پایان نظام‌ها و مقررات بانکی بررسی شود. سال اخیر.