بین المللی

ببینید | اعتراف جلیلی به موفقیت دولت روحانی

ببینید | اعتراف جلیلی به موفقیت دولت روحانی

سعید جلیلی منتقد جدی برجام که بارها به تیم مذاکره کننده هسته ای و دولت روحانی انتقاد کرده است ، این بار در رسانه ملی از شکست کمپین فشار حداکثری گفته است. اتفاقی که جو بایدن رییس جمهور آمریکا در زمان دولت حسن روحانی از آن سخن گفت . حالا پس از 18 ماه از تغییر دولت درحالی که جلیلی به عنوان کاندیدای انتخابات 1400 انتقادات زیادی به دوات قبلی و بدون اشاره به مدیریت فشار حداکثری و جنگ اقتصادی دشمن در سال های 1396 تا 1400 انجام داده بود ، حالا در رسانه ملی از شکست کمپین فشار حداکثری سخن می گوید. کمپینی که روحانی بارها گفته بود با کمک مردم ایران شکست خورد و با روی کار آمدن جو بایدن ، آنها خواستار احیای برجام شده بودند.