اجتماعی

ببینید | گزارش تازه ۲۰:۳۰: پدر مهسا امینی تایید کرد؛ ضربه‌ای به سر دخترش نخورده و قبلا عمل داشته

 • حالا دوباره؟

 • راضی؟! نظرات سیاسی او را بخوانید و ببینید آیا مردم نظرات تخصصی آنها را قبول دارند یا خیر. قناعت اصلا خنثی نیست

 • دختری که به خاطر خون شهدا و دفاع از نام داوطلبانه به مبارزه برخاسته بود، به دلیل مرگ تصادفی دختری جنگید.

 • دختری که به خاطر خون شهدا و دفاع از نام داوطلبانه به مبارزه برخاسته بود، به دلیل مرگ تصادفی دختری جنگید.

 • دختری که به خاطر خون شهدا و دفاع از نام داوطلبانه به مبارزه برخاسته بود، به دلیل مرگ تصادفی دختری جنگید.

 • دختری که به خاطر خون شهدا و دفاع از نام داوطلبانه به مبارزه برخاسته بود، به دلیل مرگ تصادفی دختری جنگید.

 • पस तो आन मेट तवान आनहमे व؟

 • 😱😱😱😱

 • دقیقا کجای فیلم تایید کرد؟ از ون کاستکاه CT scan dasti dareh?

 • دقیقا کجای فیلم تایید کرد؟ از ون کاستکاه CT scan dasti dareh?

 • دقیقا کجای فیلم تایید کرد؟ از ون کاستکاه CT scan dasti dareh?

 • دقیقا کجای فیلم تایید کرد؟ از ون کاستکاه CT scan dasti dareh?

 • دقیقا کجای فیلم تایید کرد؟ از ون کاستکاه CT scan dasti dareh?

 • دقیقا کجای فیلم تایید کرد؟ از ون کاستکاه CT scan dasti dareh?

 • Martyke liar یک ملت رو بهم ريخت همین رو ز اول میگفتی نمیشه داستان بشه به تو عن به اب ومهی کی بهد.

 • मर्दक डोरगगोवी नमर्द

 • حالا این آقا چه جوابی برای این همه ویرانی و ویرانی دارد؟؟؟؟

 • به هر حال متوفی تشییع و تشییع مخفیانه و بی خطری دارد، شاید تحت فشار روحی بوده و از دنیا رفته اند.

 • لعنت بر انقلاب و رسانه ها

 • 😂😂😂😂😂

 • خجالت بکش که دروغ میگی

 • درد مردم این است که حق حرف زدن ندارند، دخترها را به خاطر بداخلاقی دستگیر می کنند.

 • خجالت بکش که دروغ میگی

 • کافی است از خدا ظالم خدا یا امام زمان را بخواهی