اجتماعی

بحران‌های منابع طبیعی ریشه اجتماعی و اقتصادی دارد

مدیرعامل سازمان منابع طبیعی و منابع آب کشور با بیان اینکه امروزه مدیریت منابع طبیعی کشور با چالش ها و بحران های مختلفی مواجه است که بسیاری از آنها ریشه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی سازمان دارد، آنها را انجام و اجرا کرده است.

به گزارش ماه نیوز مسعود منصور امروز در سخنرانی و سمیناری که این مراسم در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، سازمان اصلی منابع طبیعی در مدیریت منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: قانون موظف است تمام استفاده از منابع طبیعی طبق برنامه و برنامه انجام شود. و برنامه ای ندارد، قطعاً مدیریت اساسی و پایداری ندارد.

مدیر منابع طبیعی و منابع آب کشور همچنین تاکید کرد: برای حفظ، احیاء، گسترش و توسعه منابع طبیعی باید برنامه ریزی داشته باشد و همانطور که در قانون ذکر شده این گونه طرح ها باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اجرا شود. سازمان نیز نقش نظارتی دارد.

از دیگر دستورالعمل های استفاده از منابع طبیعی، مشارکت مردم، خیرین، نهادها و سازمان های اجرایی در توسعه منابع طبیعی است که 8 هزار هکتار از اراضی بیابانی پاکسازی شده است.

منصور یکی از مدیران این سازمان به استفاده از فناوری های نوین برای حفاظت از منابع طبیعی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: سازمان منابع طبیعی برای حفاظت از جنگل ها و عرصه های آن اهتمام زیادی داشته است.
مدیر منابع طبیعی و مدیریت منابع آب از سیستم رادیویی بی سیم، استفاده از مسیرهای پیاده روی، نصب GPS در خودروهای ناوبری و نظارت، نصب دوربین دوچشمی در مناطق بحرانی جنگلی، تهیه کپسول آتش نشانی و تجهیزات هیزم از جمله اقدامات نجاری به نام طبیعی منابع برای حفاظت از جنگل ها و اطراف آن.

منصور در ادامه به منابع طبیعی مختلف اشاره کرد و گفت: استفاده از منابع طبیعی در سراسر کشور به طور فزاینده ای انجام می شود و بیشتر این اقدامات در راستای ارتقای امنیت و تغذیه مردم است.
ا
وی افزود: وقتی از منابع طبیعی در جنگل کاری استفاده می شود به این معناست که با کاشت درخت اکسیژن تولید می شود، هوا جذب می شود، ذرات گرد و غبار و کربن جذب هوا می شود و این به نفع سلامتی ما است.
منصور همچنین گفت: در زمینه مقابله با بیابان زایی، آبیاری و انسان گرایی یکسان است. در مواجهه با بیابان زایی، هجوم مهاجران و هجوم شنیگان و مهاجرت انسان ها از روستاها، پیامد کم آبی و نیز تلفات جانی است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و منابع آب تصریح کرد: حفاظت از بیش از 3 درصد مساحت کشور توسط سازمانی با نتایج خوب محقق نمی شود زیرا در صنایع، معدنی و عمران و تجهیزات عمومی کار بسیار زیاد است. اگر این تعاونی ها وجود نداشته باشند، منابع طبیعی با منابع فراوان در معرض دید قرار می گیرند.
منصور با بیان اینکه پیشرفت کمترین درمان است، تصریح کرد: منابع و اعتبارات باید به سمتی سوق داده شود که پیشدستانه باشد، مانند اجرای طرح‌های آبزی پروری که می‌تواند تا ۲ درصد در ضرر و زیان صرفه‌جویی کند. “
وی در ادامه با اشاره به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وزیر کشاورزی گفت: وزیر کشور بر اساس این برآوردها، سازمان را موظف به مقابله با چالش های ناشی از تغییرات اقلیمی و عدم تاثیر آن کرده است. منابع طبیعی به منظور غلبه بر چالش ها و بحران های اقلیمی موجود در اختیار آنهاست.
مدیرعامل سازمان منابع طبیعی یادآور شد: اگر حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی با فرهنگ سازی و آموزش به طور کلی جایگزین نشود و مردم خواستار حفظ جدی منابع طبیعی باشند قطعاً می توانیم در بحران های منابع طبیعی شرکت کنیم.

بر اساس گزارش سازمان اطلاعات و منابع آب کشور، منصور به ظرفیت های کشور در زمینه منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: و جنبه های اقتصادی منابع طبیعی برجسته می شود.
انتهای پیام