عمومی

بحران ناکارآمدی و بی‌مسئلگی مراکز پژوهشی

الوین تافلر در کتاب خوانی «شوک آینده» با به دغرونی های برکی اسای پیش رو، از کَرکونی های برک اسایی پیش رو، از کاک از کُرکنی در کید درد درد درد درد درد در کمی نویسی در کامین جدید جید. باد رحمد از زک کاھہ جید جامیں. (شوك آينده، تهران، 1372، ص 185) نقش جدي در طراحي جامعه جديد و يا حتي تغيير جامعه كنوني دارد، به ويژه اگر به عنوان يك بحران پايه تلقي شوند، تحقيق لازم است.

در میان پژوهش های بنیادی ایران امروز بیش از هر رشته دیگری علوم مرتبط با اسلام که گاه به اشتباه از آنها به عنوان علوم اسلامی یاد می شود در کانون فعالیت قرار دارد و نهادهای زیادی با بودجه های کلان برای آن تشکیل شده است. اما آنچه نیاز به تأمل، تأمل و تأمل کارشناسان دارد، در نگاه اول، پنج مقوله/بحران وجود دارد که در نهایت منجر به فعالیت‌های ناکارآمد می‌شود؛ تحقیق یا نحوه ارائه آن، پیش داوری یا هدف گذشته است. و در نهایت گذشته محوری و تقلیدی است.وابسته به دفتر تبلیغات است و البته بیشتر مطالبی که می گوید برگرفته از وضعیت پژوهشی و سازمانی آن موسسه یا سرپرست آن است.

حل مسئله در تحقیقات فرهنگی/انسانی، ضروری و غیرقابل تصور؛

ج: لازم است فقط هزینه های بسیار مادی، انسانی و فرهنگی، توجیه قانونی، اخلاقی و انسانی و یا به تعبیر مراجع، شرعی بداند که تلاشی که به آنها می شود، مشکلات جامعه یا افراد فعلی را حل می کند. باز کند و نیازی را بر ساند نا کو براحی بیاریند در کرین هیا هیأت بیافریند. برای تحقیق مؤثر باید مشکلات و نیازهای زمانه شناسایی و با تخصص های مردم تطبیق داده شود و بدون انکار حقانیت آنها برای پاسخگویی به نیازها به بازار عرضه شود.

یکی از شاخص های عینی برای شناسایی انطباق پژوهش با نیازهای زمانه، گرایشی است که جامعه نسبت به آثار و خروجی های پژوهش از خود نشان می دهد، اما با توجه به تعداد/تیراژ آثار از 100 و میزان تقاضا. و درداوری کند که کیک وجدان بیکری نیمی توادن به از کانار آن بزرد. وقتی یک اثر چندین سال طول بکشد، مخاطب و بازار به تعداد انگشتان دست نمی رسد، البته آسیب شناسی می خواهد، اما شکی نیست که یکی از دلایل اصلی آن عدم تطابق آنها با ذائقه و نیازهای زمانه است و افراد جامعه

این آثار که از عناوین آنها برمی آید که اکثر آنها با نیاز زمان سازگاری ندارند، چرا باید انجام شوند؟

ب: اغوا کننده است زیرا گروهی از مدیران فکر می کنند مشکل حل شده و دائمی است و سال ها به آن به عنوان یک مشکل اصلی فکر می کنند، در حالی که واقعیت زندگی امروز برای هر انسانی آشکار می کند که مشکل از سرعت است. تغییرات و مدرن بودن آنها به توان نخبگان علمی جامعه و کارشناسان شاخه های علمی و بیش از آن به مراکز حل مسئله علمی-پژوهشی پیوند خورده است. دنیایی که تغییرات از دهه به سال و حتی روز شتاب می گیرد، تاکید بر مشکلات ثابت مشخص شده در دهه، اگر هدف علمی نباشد، اصلا عاقلانه نیست.

این مسائل را نباید اموری باثبات و باثبات تلقی کرد، زیرا به دنبال تحولات جامعه، تغییر دیدگاه مردم و پیچیدگی های روز، این مسائل نیاز به بررسی فوری یا سریع و صرفاً آنچه تحت عنوان انجام می شود، می باشد. پژوهش، بحران جدیدی در جامعه ایجاد خواهد کرد.

البته باید بر این نکته تاکید کرد که مشکلات بیان شده در حوزه پژوهشی به این معنا نیست که چنین مشکلاتی در حوزه آموزش عالی وجود ندارد، بلکه به این معناست که سایر فعالیت های علمی از جمله آموزش، مبنای این امر است. بخش تربیتی و تبلیگی است، اینتزبیشتری می رود.

* عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فرهنگ اسلامی. a.vasei@isca.ac.ir

6565