هنری و فرهنگی

بخش نامه معاون اول رییس جمهور درباره انتشار آگهی در رسانه ها

بر اساس اطلاعیه معاون اول رئیس جمهور، تمامی دستگاه های اجرایی کشور نقطه نظرات خود را در این خصوص در رسانه ها از طریق جامعه رسانه ای کشور در اختیار تمامی مطبوعات و خبرگزاری های داخلی قرار داده اند. در تهران و اداره فرهنگ اسلامی.

به گزارش ماه نیوز، به نقل از معاونت کل وزارت مطبوعات و اطلاع رسانی، متن کامل نامه معاون اول رئیس جمهور به ویژه شرایط و روند انتشار آگهی های دولت در رسانه ها به شرح زیر است. :

عفو همه خیرین، سازمان ها و نهادهای کشوری، مراجع ملی، نهادهای انقلاب اسلامی، دولت اسلامی و نهادهای نظامی.

در اجرای بند (1) ماده (1) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال سوم، به ویژه در تعیین ضوابط تمرکز، توزیع و اشاعه؛ خدمات کشور. با استثناء مستثنیات ماده 2 (قوانین): اطلاعیه موضوع نشریه در نشریه حداقل سه روز قبل از انتشار اداره کل مطبوعات و اخبار داخلی استان تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی. در استان ها

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اصلاح قانون مطبوعات (2) مجوز انتشار کلیه نشریات از جمله نشریات حقوق الکترونیک را صادر می کند (معمولاً از طریق کاغذ یا اینترنتی) شرایط وجدید نیز ارسال نشود.

حسابداران سراسر کشور مسئول این هستند که مجموع اطلاعات صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معادل حداکثر مدت یک ماه باشد که صرفاً بر اساس سند «شهادت ارزش اطلاعات» صادر شده باشد. در غیر این صورت به دلیل نامعتبر بودن مدارک لینک داده خواهد شد. این الزام شامل کلیه اعتبارات ابزارهای اجرایی، حتی اعتبارنامه هایی است که از شمول قانون حسابداری عمومی مستثنی هستند و به طور ضمنی در اطلاعات مفقود از جمله این استثناء وجود دارند.

انتهای پیام