عمومی

برخورد تعزیرات با کم شدن سهمیه آرد (ارتباط تلفنی – پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۲/۲۷)


ما پیام هایی داشتیم مبنی بر اینکه تعداد نانوایی ها ساعت کاری آنها را با توجیه کاهش سهمیه محدود کردند. این در حالی است که دولت هیچ تغییری در میزان و قیمت نانوایی های سنتی ایجاد نکرده است. برای بررسی این موضوع با آقای اسفنانی سخنگوی دولت گفتگوی تلفنی داشته ایم. سلام به شما خوش آمدید … آقای اسفنانی سلام لطفا. و سهمیه کم شده؟ آیا فروش کم یا کاهش سهمیه را گزارش کردید؟ و چه اتفاقی برای متخلفان می افتد؟ برخی از پیام‌هایی که دریافت کردیم از نانوایی‌های ژانرهای دیگر مانند سوپرمارکت‌ها بود، آیا این نوع عرضه تامین می‌شود؟