عمومی

برداشت روزانه ۱۵۰ تن میگو از سایت گمیشان/ بیماری رویت نشد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

علی کاوسی در گفتگو با خبرنگار آنلاین بیان: चांड रोज ग्रेक्स्ट दर تعداد محدودی از حوضچه های سایت به دلیل کاهش دمای هوا و سرما میگو مفقود می شود، به دلیل سن کم میگوها و سیستم ایمنی پایین آنها تلفات داشتیم. قلا به روش‌های به روش‌های، این بیماری تایید نشد.

مدیر دامپزشکی وی افزود: به دلیل پوسیدگی بدن و تغییر رنگ آن به نظر می رسید که بیماری همزمان شده است اما اینطور نبود و آزمایشات آن را تایید نکرد.

वी बियान कर्द: शिक्स अगुद्या، मीगुवी سلام آنها کم وزن (هفت گرم) و نابالغ بودند و در هر چهار حوض حدود پنج کیلوگرم تلفات وارد شد.

کاوسی گفت: 120 تا 150 تن میگو از محل برداشت شده و تاکنون دو هزار و 200 تن میگو برداشت شده است و این عملیات تا دو هفته دیگر ادامه دارد.

مدیر دامپزشکی از پیش بنی 100 هزار و 300 تن محصولات دیگر هشدار و گفت: از ظرفیت تمام بیمارستان ها و مراکز عمل آوردن ما از STAN استفاده می کنیم و تاکنون هیچ مشکلی نداشته ایم.

به گفته وی، میگوهای برداشت شده به مراکز فرآوری رفته و برای صادرات بسته بندی می شوند.

کاوسی عنوان: مسئولین فنی و کارشناسان نیز در این مراکز حضور داشتند و بر این کار نظارت می کنند.

مدیر دامپزشکی گفت: در محل رحد 60 نیسان در یخچال آنها مشغول تحویل محصول به مراکز فرآوری (هفت مرکز) با بیش از 300 نفر در هر مرکز هستند.