اقتصادی

بررسی اصلاحیه قانون معادن در کمیسیون صنایع

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون معدن در جلسه کمیسیون خبر داد.

روح الله عباسپور با اشاره به جلسه بعد از ظهر (یکشنبه) کمیسیون صنعت و معدن در گفت وگو با ماه نیوز ، گفت: “

وی افزود: در جلسه امروز مواد قانون معدن کشور اصلاح شد؛ طبق مصوبات این جلسه ، معدن کارانی که قوانین و مقررات مربوط به تحقیقات مربوط به معادن را رعایت نکنند ، به عنوان مثال معدن کارانی که با رعایت نکات زیست محیطی ، ایمنی و مهندسی معادن مطابقت ندارند جریمه می شوند و مهلت تسویه حساب به آنها داده می شود. ید رفع می شود

عباسپور با بیان اینکه یکی از مطالبی که در جلسه امروز کمیته صنایع و معادن مجلس تصویب شد ، در مورد دریافت مجوزهای تحقیق و بهره برداری از معادن است ، افزود: اگر شخصی بدون پروانه اکتشاف حفاری کند و اموال عمومی را مصادره کند ، این یک اقدام قانونی است “انجام شده و بلافاصله توسط مقامات انتظامی و قضایی بنا به درخواست وزارت صنعت ، معدن و تجارت از انجام این کار جلوگیری می شود.

طبق ماده دیگری ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای پروانه داران برای انجام تعهدات خود محدودیت زمانی سه ماهه تعیین کرده است ، در صورت تحقق این مدت ، اپراتور مجبور به پرداخت خسارت می شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع در ادامه گفت: “اگر بهره برداران قبلی به صلاحدید کارشناس وزارت صنعت ، معدن و تجارت به معدن آسیب برسانند ، با نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی رسمی ، در ساعت درخواست اپراتور جدید. “

انتهای پیام