حوادث

برقراری بیمه و افزایش دستمزد امدادگران هلال احمر

رياس جمعة هلالـاحمر از آزا آزا آز 20 اس ام آن عمداجران آن جامعة از 20 سال و آز از آن آن المدائفران از إذا فره لليك تومان.

بر اساس گزارش ما، پیرحسین کولیوند گفت: عزیزانی که به عنوان امدادگر با هلال احمر همکاری می کنند بسیار زحمت می کشند لذا دغدغه اصلی من بیمه و معیشت این امدادگران است وارد سامانه شوید و از خدمات بیمه ای استفاده کنید.

کولیوند تاکید کرد: داوطلبان هلال احمر تاکنون هیچ بیمه ای نداشتند و با 240 ساعت کار، ماهانه فقط یک میلیون و 200 هزار تومان برای سفر و رفت و آمد دریافت می کردند. امسال هزینه به دو میلیون و 400 هزار تومان افزایش یافت و در مرحله بعد چهار میلیون تومان می شود و بیمه آنها نیز تکمیل می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: اگر امروز از من بپرسند که سربازان دفاع مقدس چه روحیه ای داشتند قطعاً می گویم به امدادگران پایگاه های امداد نگاه کنید که چگونه با عشق و علاقه کار می کنند، این روحیه. شبیه روحیه سربازان است.

در همین زمینه بخوانید: مشخصات و مشخصات امدادگران بیمه هلال احمر

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، کولیوند افزود: از صدای نجاتگران هلال احمر و جان در بدن دارم، در پایان کار آنها هستم تا آنها معیشت خوب امروزه بیمه مستمر، غرامت، بازنشستگی و بیمه تکمیلی پس از 20 سال و در مراحل بعدی حفظ شده است. اقتصاد و سپس ثبات و امنیت شغل. هلال‌احمر ایران در حلائة جزاز پنج جمعی برتر دونیست بادی می‌کنیم کین هینی را را دیشیم با تام توان و جان و دل کنشان کنیم.

پایان پیام