اقتصادی

برنامه قانون جدید برای چک‌های بی محل چیست؟ 

قانون جدید چک ، محدودیت های شدیدتر بیشتری را در مورد دارندگان چک های برگشتی اعمال می کند ، به طوری که محدودیت های اعتباری برای متقاضیان چک براساس عملکرد مالی و مالی آنها تعیین می شود و هر بار که صادر کننده چک از چک خود استفاده می کند ، محدودیت اعتباری تعیین می شود. است. کوچکش کن

به گزارش ماه نیوز ، نگاهی به آمارها نشان می دهد که در بهار سال 2016 ، چک های برگشتی پنجمین مانع جدی در فضای کسب و کار از نظر بنگاه اقتصادی بود که در نهایت مانع رشد تولید و ایجاد شغل از طریق افزایش ریسک و ناامنی در فضای کسب و کار شد. .

برای رفع این عامل فاجعه بار ، قانون چک در چندین مرحله با اشتباهات حقوقی خود اصلاح شد ، آخرین اصلاحیه قانون چک مربوط به سال 1397 است و توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور بررسی شد. سرانجام در 4 نوامبر همان سال سرانجام تصویب شد.

از زمان اجرای این قانون ، بخشی از آن به تدریج اجرا شده و قسمت دیگر آن در حال اجرا است. مقامات بانک مرکزی معتقدند که یکی از ثمرات قانون جدید این است که در پایان سال 2017 ، نسبت چک های برگشتی در کل چک ها 15.4 است ، با اجرای بخشهایی از قانون جدید تخمین زده می شود که این درصد به 8.3 درصد کاهش یابد

از نظر مبلغ ، با اجرای بخشی از قانون جدید ، نسبت چک های برگشتی از 21.5٪ در سال 2017 به 9.9٪ افزایش یافته است.

از سوی دیگر ، بررسی قانون جدید نشان می دهد که تمرکز آن بر اعتبار بخشی و شفافیت در صدور و دریافت چک است و برای دستیابی به این هدف ، یکی از اقدامات انجام شده در این قانون ، اعمال مجازات های شدیدتر و بیشتر علیه دارندگان چک برگشتی است. تصمیم گرفت.

همچنین ، قانون جدید اعتبارسنجی متقاضیان ورود به سیستم “آنلاین و موم اعتبار مجاز” را تعیین می کند که در آن از گزارش های اعتباربخشی و رتبه بندی اعتبار استفاده خواهد شد.

به این ترتیب ، سقف اعتبار مجاز متقاضیان چک براساس عملکرد مالی و مالی آنها تعیین می شود و هر بار که صادر کننده چک از چک خود استفاده می کند ، از سقف اعتبار وی کاسته می شود.

در آخر لازم به ذکر است که به گفته مقامات بانک مرکزی ، موضوع همچنان در کمیته های ویژه این بانک در حال بررسی است و عملکرد آن به موقع گزارش می شود.

انتهای پیام