برگزاری المپیاد استعدادهای برتر نشاط اجتماعی را به جامعه بازگرداند

فرامرز کیانی زاده: حتاگ المــایاد تعاریف برتر نشت کیانی زاده را به جمیعت.

فرامرز کیانی زاد گفت: افراد نخبه و مستعد المپیاد، نخبگان و مستعدان در رشته های مختلف ورزشی در کل کشور هستند و آینده سازان ورزش کشور هستند و با برنامه ریزی و حمایت از آنها المپیکی و آسیایی خواهند شد. ورزشکاران

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز،فرمارز کیانی زاده مدیر دفتر آموزش و پرورش پایه ضمن اشاره به آغاز سومین دوره مسابقات استعدادهای برتر 6 شهریور ماه در رشته شمشیربازی دختران گفت: این رویداد برای اولین بار با مشارکت آموزش و پرورش به میزبانی 8 استان برگزار می شود که در رده سنی 12 تا 16 سال، 28 رشته ورزشی پسرانه و 19 رشته ورزشی دخترانه در حال برگزاری است که 30 شهریورماه با پایان مسابقات به پایان می رسد. مسابقه دوچرخه سواری

وی در ادامه به تشریح حضور رشته های المپیک و ورزش باستانی تحت عنوان رشته ملی مذهبی برای تقویت روحیه جوانان در این رویداد گفت: پس از برگزاری انتخابات شهرستانی و استانی نفرات برتر برای شرکت در مسابقات انتخاب می شوند. المپیک افراد مستعد در رشته های مختلف ورزشی در کشور و آینده سازان ورزش کشور هستند و با برنامه ریزی و حمایت به ورزشکاران المپیکی و آسیایی تبدیل خواهند شد.

کیانی زاده با بیان اینکه وظیفه دفتر آموزش های پایه و استعدادیابی، جذب و حفظ نخبگان ورزشی است، تاکید کرد: نخبه گیری و ورزشکاران نخبه را اجرا می کنیم.

وی در پایان ضمن اشاره به استقبال بسیار خوب از المپیاد یادآور شد: با توجه به تعلیق ورزش و عدم برگزاری مسابقات ورزشی در 3 سال اخیر، شیوع ویروس کرونا تغییر کرده است، برگزاری این رویداد، علاوه بر ایجاد سروصدا و فعالیت اجتماعی برای جامعه و خانواده ورزش را احیا کردند و زمینه را برای شروع فعالیت های ورزشی فراهم کردند.

پایان پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

در نتیجه 0 राय अधिक व 0 رای مخالف