برگزاری همایش شکارچیان مجاز در خرم آباد

به تروفی خبر انلاین لرستان، همایش بزوره تعریف_ به ترکتی شیکرچیان مجازی شرستان خرم آباد با هوزر مدیرکل بهیں میک زیست لرستان، رویسایات ستادی، کارشناسان اداره محیط زیست طبیعی، حقوقی، سازمان ها و شکارچیان بروانه شیکر در تاریخ 15 ابان 14 محیط زیست برگزار شد.

در ابتدای این نشست آموزشی دکتر علی سالاروند مدیر حفاظت محیط زیست کشور از دست اندرکاران برگزاری این برنامه تقدیر و تشکر کرد.

این تقویم با عنوان برگزاری پروانه شکار و صیادی مشروط به گذراندن این دوره آموزشی توسط شکارچیان است.

وی با اشاره به تفاوت شکارچیان و شکارچیان گفت: شکارچیان قانونمند می توانند به محیط زیست در حفظ و نگهداری زیستگاه های بهتر کمک کنند.

ایجاد شکارگاه‌ها و مراکز ویژه تکثیر حیات وحش در راه‌های حفاظت از حیات وحش و برنامه‌ریزی در این خصوص با رعایت مقررات و شرایط محیطی و بررسی دقیق وضعیت اکوسیستم ضروری تلقی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه احیای گونه های در معرض خطر انقراض هزینه های بالایی دارد و سختی های خاص خود را دارد، گفت: اولویت برنامه ریزی زیست محیطی در حوزه حیات وحش باید ابتدا حفظ گونه های موجود و جلوگیری از انقراض آنها باشد.

مدیر حفاظت محیط زیست لرستان گفت: باید برای حیات وحش و بهره برداری از آنها متناسب با شرایط موجود و بر اساس حفظ درآمد فکری شود.

وی با اشاره به درآمد بالای برخی از کشورها مانند تانزانیا و کنیا از حیات وحش و پارک های ملی گفت: این روش می تواند به درآمدزایی پایدار و حفاظت از گونه های حیات وحش کمک کند.

در ادامه این دوره آموزشی از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست، محیط زیست و امور حقوقی استان خواسته می شود تا به معرفی مناطق چهارگانه، وضعیت قبلی و فعلی استان، عوامل تهدید کننده استان بپردازند. ، کارکردها و ارزش های استان، شرایط، صدور مجوزهای شکار و قوانین و مقررات شکار و صید و مجازات های تعیین شده در بحث شکار غیرمجاز نیز به منظور ایجاد هماهنگی و رفع شبهات و اختلافات موجود مطرح می شود. در جامعه شکارچیان دیروز به سوالات کارشناسان اداره پاسخ داد.