اقتصادی

بستر مناسب برای توسعه مراودات بین ایران و ارمنستان وجود دارد

ماه نیوز / کرمان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تعاملات اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان وضعیت حقوقی را یک فوریت ارزیابی کرد و گفت: حضور بخش خصوصی و دو اتاق بازرگانی، نیاز به دیدار با دو کشور و تجارت .

شهباز حسن پور در دیدار با سفیر ارمنستان با اشاره به اشتراکات تاریخی دو ملت گفت:

وی همچنین افزود: روابط جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان همواره بر اساس نیازها و تعاملات دو کشور همسایه است.

نماینده مردم سیرجان و رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقلیم خاص استان کرمان گفت: فراهم شده است.

وی همچنین با اشاره به وجود معادن غنی مس و فولاد در استان، تاکید کرد: استان کرمان آمادگی کامل برای همکاری در زمینه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان را دارد.

حسن پور بیگلری با اشاره به ظرفیت های استان در بحث کشاورزی خاطرنشان کرد: تولید 9 درصد پسته ایران در کنار سایر محصولات معدنی و صنعتی با وجود داشتن چهار بندر فعال در استان بسترسازی مناسب برای تقویت روابط و روابط با جمهوری اسلامی ایران است. ایران و توسط ارمنستان ارائه شده است.

حسن پور بیگلری از برادری شهرستان های ارمنستان و شهرستان در استان کرمان استقبال می کند.

نایب رئیس کمیسیون نظارت بر اقتصادی فصل جدید توسعه روابط تجاری و مناسبات اقتصادی را در سطح توسعه فیمابین تشریح کرد و توضیح داد:

انتهای پیام