بهره برداری از ۱۲ طرح گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری

به گزارش ماه نیوز از چهارمحال: حسین برزگر افزود: پروژه های گلخانه ای در شهرکرد ، فارسان بروجن ، لردگان ، کیار و خانمیرزا با وام 280 میلیارد ریال در سطح 4.7 هکتار به بهره برداری می رسد.

وی گفت: بهره برداری از پروژه های گلخانه ای به نفع 21 خانوار است و برای 72 نفر اشتغال مستقیم و برای 93 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی می کند.

وی گفت: با توجه به کاهش شدید خشکسالی و بارندگی در استان ، استفاده بهینه و کاهش آب و همچنین برداشت غیر فصلی ، گلخانه ها راه حل اساسی برای تولید پایدار در بخش کشاورزی است.

48