اجتماعی

به روزرسانی افکار منفی باعث تسکین افسردگی می شود

«کتامین» دارویی است که معمولاً به عنوان داروی بیهوشی استفاده می شود، اما استفاده از آن به عنوان درمان افسردگی کاملاً شناخته شده نیست.

یک مطالعه جدید نشان داد که تجویز کتامین می تواند به افراد کمک کند پس از دریافت اطلاعات مثبت، باورهای خوش بینانه تری پیدا کنند.

درمان افسردگی می تواند چالش برانگیز باشد. برخی از افراد به داروها یا درمان های معمولی که پزشکان برای درمان افسردگی استفاده می کنند به خوبی پاسخ نمی دهند. بنابراین، کارشناسان به طور مداوم در حال تحقیق در مورد راه هایی برای بهبود گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی هستند.

یک مطالعه جدید به دنبال بررسی این است که چگونه کتامین می تواند به افراد مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان کمک کند.

آنها دریافتند که استفاده از کتامین به برخی از شرکت کنندگان کمک کرد تا باورهای منفی خود را به روز کنند. به روزریزین این باورها کیش با کیش با کیش با ک

افراد مبتلا به افسردگی می توانند انتظارات منفی در مورد آینده داشته باشند، حتی اگر شواهدی ارائه شود که این باورهای منفی را تایید نمی کند. در مقابل، افراد بدون افسردگی با دریافت اطلاعات مثبت بیشتر باورهای خود را به روز می کنند که به آن سوگیری خوش بینی می گویند.

محققان در این مطالعه به دنبال بررسی چگونگی تأثیر کتامین بر باورهای منفی در بین افراد مبتلا به افسردگی بودند.

این مطالعه شامل 56 شرکت کننده شامل 30 نفر در گروه کنترل و 26 نفر مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان بود.

شرکت کنندگانی که از افسردگی مقاوم به درمان رنج می بردند، سه تزریق کتامین در یک هفته، 48 ساعت پس از اولین و سپس 5 روز بعد دریافت کردند. محققان شرکت کنندگان را 24 ساعت قبل از اولین تزریق، چهار ساعت بعد و چهار ساعت بعد از تزریق سوم مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند که شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان توانایی بیشتری برای به روز رسانی باورهای مثبت پس از درمان با کتامین داشتند. این تغییر در باورهای به روز با کاهش علائم افسردگی همراه بود.

این یافته ها نشان می دهد که روان درمانی تقویت شده با دارو می تواند ایده خوبی برای درمان افسردگی باشد. با این حال، محققان بر تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

منبع: اخبار پزشکی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان