اقتصادی

بورس جایگزین ملک و خودرو!

یک تحلیلگر سرمایه‌دار بازار معتقد است با توجه به رشد گرانبهایی که در همه کالاها وجود دارد، مردم در بنگاه‌های کوچک یا متوسط ​​سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و سرمایه‌گذاری‌ها به بانک و طلا و سهام محدود می‌شود. بنابراین نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت بازار هدایت می شود.

ولید هلالات در گفت و گو با ماه نیوز، با اشاره به حرکت شاخص کل کورس طی دو سال گذشته، گفت: شاخص کل نماگر یک سال قبل در مرز به یک میلیون و هزار واحد رسید و پس از آن در 4 واحد. مراحل و در چهار دور انجام داد. در ابتدای بهمن ماه به یک میلیون و هزار دستگاه رسید. از ابتدای ماه جاری با وقوع برخی تغییرات در بازارهای جهانی و قیمت محصولات داخلی و همچنین تکمیل ریسک های بودجه ای، ایجاد انتظارات و صعود بازار به یک میلیون و یک میلیون محدود می شود. هزار واحد

وی در ادامه بیان کرد: حدود 2 تا 3 سال پیش یعنی دو سال بعد شاخص کل نیز در محدوده یک میلیون و هزار واحد قرار دارد. یعنی با وجود متغیرهای متغیر و شرایط نزول شاخص و ریزش این عدد، حدود چهار تا پنج برابر آن است.

بورسیه تحصیلی را در میان مدت افزایش دهید

این تحلیلگر بازار می افزاید: موضوعی که وجود دارد این است که با توجه به تورمی که وجود دارد و توزیع سودی که در شاخص کل صورت می گیرد، هر چه زمان بگذرد که شاخص کل در اعداد قبلی باقی بماند، اما ریسک کمتر است. هم قیمت ها تعدیل شده و هم تورم برای شرکت ها افزایش یافته است. از طرفی سایر صنایع نیز با گسترش طرح های خود قادر به تقویت تولید خود هستند. البته تولید و واردات قطعات بورژوازی نیز با گاز و برق کاهش یافته است.

هلالات تصریح کرد: اگر مفروضات به صورت جاری باشد، یعنی قیمت و قیمت جهانی در یک سطح باشند، ممکن است در کوتاه مدت بازار یک گام صعودی داشته باشد، اما رشد چندان مهم نیست. خطرات وضعیت سیاسی و نرخ ارز تاثیر بیشتری بر بورسیه های آینده در ماه های آینده خواهد داشت.

نرخ تاثیر بر بورس تحصیلی را ارزیابی کنید

وی همچنین با بیان اینکه تاثیر نرخ ارز بر بورسیه این بوده است، گفت: اگر پیش بینی شود که نرخ ارز بالاتر از حد مجاز باشد، ممکن است بخشی از منابع جامعه به سمت بورسیه سوق داده شود. ” همچنین یکی از موضوعات دیگری که از بورسیه حمایت می کند، قانونی است که در بودجه آمده است. در رابطه با مالیات اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی که دارای منابع در نهاد بانکی هستند، یا سهام را مستقیماً به این منابع می فروشند و یا این منابع را در صندوق های درآمد ثابت در قالب قسمت های غیرمستقیم پول خود وارد می کنند. بازار.

این تحلیلگر سرمایه داری بازار با تاکید بر اینکه اخیرا اقدامات قانونی فعال شده است، گفت: تفاوت فعالیت حقوقی نسبت به گذشته در این است که همچنان در بازار فعال هستند.

هلال همچنین سایر بازارهای مالی کشور را مورد بررسی قرار داد: با توجه به رشد گرانبهایی که در همه کالاها وجود دارد، مردم قرار نیست در داخل کشور یا خودرو سرمایه گذاری کنند و سرمایه گذاری ها محدود به بانک ها و طلا و سهام است. بنابراین نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت بازار هدایت می شود.

وی با بیان اینکه روند صعودی در بازار پایدار خواهد بود، افزود: لازم به ذکر است که روندهای فعلی بازار بیشتر نشان می دهد که بازار متوسط ​​و کوچک بوده است، بنابراین دخالت های دولت در مقایسه با آن ها پایین تر است اما سودآوری نیز دارد.

انتهای پیام